تعبیر خواب مرغ عشق

تعبیر خواب مرغ عشق
12 تیر 1403
1475 بازدید

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست. موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود. روح در خواب به آسمان می […]

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست. موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم. وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

خواب دیدن جوجه مرغ عشق

شاید کمی متعجب شوید اما دیدن جوجه مرغ عشق در خواب به نشانه ی عشق، علاقه و محبت زن و مرد نسبت به یکدیگر است بیشتر معبران این نظر را تایید کرده اند و دیدن جوجه مرغ عشق ها را در خواب به نشانه ی ارادت قلبی مرد به زن و یا بالاعکس می دانند که در همین مورد توضیحاتی بیشتری داده شده است.

اگر کسی ببیند مرغ عشق هایش تخم و سپس جوجه کرده اند به نشانه ی این باشد که در زندگی نسبت به همسر خود وفادار خواهد ماند و محبت به او به خانواده و فرزندانش بیشتر از قبل خواهد شد و برای دختر پسرهایی که مجرد هستند و چنین رویایی را تجربه می کنند به نشانه ی این باشد که رابطه ای احساسی و عاشقانه را با جنس مخالف خود آغاز خواهند کرد.

تعبیر خواب کشتن مرغ عشق

کشتن و از بین بردن مرغ عشق در خواب به معنای کشتن احساسات جنس مخالف ما رد زندگی می باشد همچنین جدایی، غم انگیز شدن و یا گرفتاری و فلاکت معنی دیدن جوجه مرغ عشق مرده در خواب است.

تعبیر خواب مرغ عشق

تعبیر خواب مرغ عشق

شیخ طوسی می گوید:

آواز خواندن مرغ عشق در خواب خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد. اگر دیدید که از یک پرنده فروشی یک یا چند مرغ عشق خریداری میک نید به وضعی می رسید که کسی دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید. اگر از روی عمد جوجه مرغ عشق ها را می کشی دلیل نقصان دین و دنیای او بود.

تعبیر خواب مرغ عشق مرده ابراهیم کرمانی

اگر زنی متاهل چنین رویایی را ببیند به نشانه ی این است که با شوهر خود دچار اختلاف شدیدی می شود که باعث می شود احساسات و عواطف ان ها بسیار کمرنگ و یا سرد شود اگر مردی متاهل خواب مرغ عشق مرده را ببینید به نشانه ی این باشد که در ماه های آینده از همسر خود جدا شود و یا شاهد یک طلاق در بین اشنایان نزدیک خود باشد.

تعبیر خواب مرغ عشق ابن سیرین

در یکی از کتاب های بسیار قدیمی حیکم و فیلسوف بزرگ ابن سیرین نوشته اند که مرغ عشق های سبز رنگ در خواب های ما به نشانه ی عشق و شروع روابط عاشقانه است و رها کردن و یا پرواز دادن آن ها در آسمان نیکو نیست و در واقعیت به معنای پر کشیدن خوشبختی و رفاه در زندگی زناشویی می باشد.

تعبیر خواب مرغ عشق در قفس

معنی این خواب این است که  شما در عشق گرفتار شده اید و احساس عذاب می کنید.

معن دوم این خواب نا امیدی از عشق است که در زندگی شما وجود دارد.

معنی سوم این خواب هم نا امیدی مطلق در زندگی است.

تعبیر خواب پرنده در قفس از دیدگاه لوک اویتنهاو

پرندگان در قفس : خبر رسیدن از سوی فرزندان
پرنده نشسته : سوگ

خواب مرغ عشق

تعبیر خواب مرغ عشق

تعبیر خواب پرنده

دیدن پرنده در خواب را می‌ توان از دو دیدگاه تفسیرگران رویا و معبرین اسلامی بررسی کرد:

تعبیر خواب پرنده از دیدگاه تفسیرگران رویا

بنا به گفته تونی کریسپ مولف کتاب فرهنگ تفسیر رویا تصویر پرندگان در خواب بیانگر موضوعات زیر است:

پرنده : تخیل، شهود، ذهن، رهایی از قید و بندها، افکار یا امیدها و آرزوهای پنهان، اشتیاق برای رفتن به فراسوی محدودیت‌ها و مرزها، آگاهی گسترش یافته در رویا به صورت پرنده بزرگی که توان پرواز در ارتفاع بالا را دارد نشان داده می ‌شود، زیرا آگاهی و هشیاری گسترده مانند منظره وسیع ‌تر از بالا به زمین است. البته نزدیک شدن بدین حالت ممکن است ترسناک یا حتی دردناک باشد، گسترش دیدگاه‌ های ما، پلی میان جهانی که در آن زندگی می ‌کنیم و با حواس پنج گانه آن را درک می ‌کنیم و دنیای عمیق تر شهود، بصیرت و شور ناخودآگاه مصادیق دیگر دیدن پرندگان در رویا هستند.

تعبیر خواب مرغ عشق

خواب مرغ عشق

کارل گوستاو یونگ می‌ گوید:

دیدن پرنده در خواب، نمادی از اهداف، آرمان‌ها و امید هاست. خواب دیدن پرنده‌ ای که صدا می‌ کند و یا پرواز می‌ کند، بیانگر لذت، هارمونی، وجد، تعادل و عشق است. بیانگر نگاهی روشن به زندگی است. شما یک آزادی روحانی و روانشناسی را تجربه می‌ کنید. مثل این است که باری از شانه هاتان برداشته شده است.

خواب دیدن پرنده‌ی مرده یا پرنده ‌ای که دارد جان می ‌دهد، بیانگر ناامیدی است. شما نگران مسائلی هستید که در ذهنتان می ‌گذرد.

خواب دیدن پرنده‌ هایی که حمله می‌ کنند به این معنی است که شما به چند جهت کشیده می ‌شوید (تحت فشارید نمی‌ توانید تصمیم بگیرید) شما تضادی با روحیاتتان را تجربه می‌ کنید. اگر پرنده‌ها تلاش کنند که وارد خانه شوند، بیانگر این است که مسیر مطلوبتان را در زندگی پیش نگرفته اید. دیگران در زندگی تان دخالت می‌ کنند و در مسیر زندگی تان سرک می ‌کشند.

تعبیر خواب صدای پرندگان

محمد ابن سیرین می‌ گوید :

اگر ببینی پرنده‌ های فراوانی در جایی بانگ و فریاد و هیاهو می‌ کنند، مصیبتی به وجود می ‌آید.

ابراهیم کرمانی می ‌گوید:

اگر ببینی جوجه‌ های پرنده بانگ و فریاد می‌ کند، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می ‌آید.

تعبیر خواب پرنده فروشی

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی ‌توانستید یکی از آن‌ ها را تصاحب کنید موردی پیش می‌ آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می‌ خورید همان طور که در مورد پرواز پرستوها در آسمان گفته شد.