تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو
9 دی 1402
577 بازدید

نکته قابل تامل درباره تعبیر خواب گردو این است که بسیاری از خوابگزاران، خواب گردو را مال ثروتی تعبیر می‌کنند که به سختی به دست آمده باشد. البته بهتر است که بدانید گردوی  با پوست و بی پوست یا مغز گردو تعبیر متفاوتی از هم دارند. چرا که پوست گردو دست انسان را سیاه می‌کند. […]

نکته قابل تامل درباره تعبیر خواب گردو این است که بسیاری از خوابگزاران، خواب گردو را مال ثروتی تعبیر می‌کنند که به سختی به دست آمده باشد.

البته بهتر است که بدانید گردوی  با پوست و بی پوست یا مغز گردو تعبیر متفاوتی از هم دارند. چرا که پوست گردو دست انسان را سیاه می‌کند. در خواب گردوی پوست دار لذت و یا ثروتی حرام تعبیر می شود که مصرف کننده آن را با دوز و کلک و نیرنگ به دست آورده باشد.

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو

تعبیر گردو

در کتاب سرزمین رویاها این گونه آمده است:

اگر درخواب دیدید که؛

گردو می چینید: شانس در عشق.

گردو میخورید: موانع و مشکلات بزرگ در آینده.

نان و گردو میخورید: موفقیت در زندگی.

گردوی پوست کنده میخورید: آغاز یک ماجرای عشقی.

بعد از غذا گردو میخورید: یک خواسته برآورده میشود.

شکستن گردو: موفقیت در کار, روحیه شما قوی خواهد شد.

درخت گردو: پول و سلامتی.

گردو میفروشید: عمر طولانی.

پوست گردو: پول فراوان.

بالای درخت گردو و یا در زیر درخت گردو هستید: خوشبختی و رضایت از زندگی.

روی پوست گردو راه میروید: پول و ثروت زیاد.

تعبیر می شود.

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو طبق نظرات معبران و خوابگزاران

ابن سیرین درباره تعبیر گردو در خواب این چنین می‌گوید:

” تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید.”

جابر مغربی می‌گوید:

” اگر شخصی در خواب خود مشاهده کرد که گردو در دست دارد، این خواب نشانه این است که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آورد، ولی اگر ببیند گردوی زیادی در دست دارد، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد. ”

آنلی بیتون می گوید:

آنلی بیتون درباره گردو خوردن در خواب این گونه نظر خود را بیان می کند:

” خوردن گردو در خواب، نشانه آن است که یکی از مهم ترین و باارزش‌ترین نقشه‌های تان عملی می‌شود. ”

کارل یونگ می‌گوید:

” دیدن گردو در خوابتان نشان دهنده ی این خواهد بود که شما به وظیفه‌ای که در دست دارید، خیلی فکر می‌کنید. شما زمان خود را هدر می‌دهید.

به تعبیر دیگر دیدن گردو در خواب بیانگر خوشی و فراوانی است.”

هانس كورت می‌گويد:

” ديدن گردو در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. ”

تعبیر خواب خوردن گردو

بسیاری از معبرین در خصوص خوردن گردو در خواب این چنین می گویند:

اگر خواب ببينيد مشغول خوردن گردو هستيد، به اين معنا است كه به زودی به آرزوهاى خود دست مى‌يابيد.

به تعبیری دیگر خوردن گردو در خواب، نمایانگر آن است که به آرامش و لذت رسیده و مشکلات اخیر را که باعث آشفتگی ذهنی و فکری تان شده بود را به مرور فراموش خواهید کرد. بهتر است برای فراموشی خاطرات بد گذشته به فکر تغییر محیط و مکان زندگی خود باشید تا آرامش ذهنی بیشتری نصیب ‌تان شود.

گردو در خواب

گردو در خواب

تعبیر خواب گردو با پوست

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام به دست خواهید آورد.

اگر گردوی با پوست را دور بریزید و مصرف نکنید یعنی خویشتن داری کرده و با تقوا پیشه کردن از انجام جرم و گناه خودداری خواهید کرد.

اگردیدید که گردو را پوست کنده تا از مغز آن تناول کنید یعنی جرم و گناهی مرتکب می‌شوید که نه لذت آن پایدار است و نه مال و ثروتی که از آن راه به دست آمده است ماندگار است.

خواب گردو

خواب گردو

تعبیر خواب مغز گردو

منوچهر مطیعی تهرانی درباره خواب مغز گردو نیز گوید:

دیدن مغز گردو در خواب نشانه ی رسیدن به نعمت و روزی حلال است علی الخصوص اگر تازه، سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. در واقع هرچقدر مغز گردو تازه تر و پاک تر باشد مال و ثروت بدست آمده از آن نیز ماندگار تر و لذت بخش تر است.

جابر مغربی می‌گوید:

مغربی می گوید که اگر فردی در خواب دید که از مغز گردو روغن می‌گیرد یعنی از فرد خسیسی مال و اموال به دست او خواهد رسید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گردوهای پوک در خواب، نشانه آن است که به زودی در زندگی شغلی و حرفه ای خود شکست خواهید خورد.

هانس کورت نیز نظری همانند آنلی بیتون دارد و معتقد است:

اگر مغز گردو خراب و فاسد شده باشد، دچار شكست خواهید شد.

دانیال نبی (ع) نیز می گوید:

” تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به خانواده خویش یعنی زن و فرزندان خودش بخشنده و سخاوتمند می‌باشد.

اگر فردی در خواب دید روی درخت گردو رفته است، به این معنا است که با مرد بزرگ و مشهور عجمی رابطه برقرار خواهد کرد.”

در تعبیر نوع دیگر آن  اگر در خواب دیدی که روغن گردو می گیری یعنی بهترین اموال فردی خسیس به شما می رسد.

تعبیر گردو

تعبیر گردو

تعبیر خواب درخت گردو

معبرین خوابگزاران غربی  در خصوص تعبیر خواب درخت گردو این چنین می گویند:

دیدن درخت گردو و مراقبت از آن در خواب نشانه وجود انرژی مثبت در اطراف فرد بیننده خواب است. با صرف وقت و انرژی می‌توان این انرژی مثبت را پرورش داد و شکوفا نمود.

اندازه‌ی درخت گردو در خواب نیز موضوع با اهمیتی است و نشان می دهد که در شغل و حرفه خود خوش درخشیده و تاثیر گذار خواهید بود یا خیر؟

آنلی بیتون تعبیر خواب درخت گردو را این چنین شرح داده است؛

اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید، نشانه آن است که زندگی ای پر از صلح و صفا و صمیمیت خواهید داشت و عمرتان طولانی و پربرکت خواهد شد.

اگر خود را در خواب در حال جمع آوری گردو از پای درختان گردو دیدید، نشانه آن خواهد بود که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی با نتایج موفقیت آمیز خواهید زد.

گردو تعبیر خواب

گردو تعبیر خواب

تعبیر خواب گردو شکستن

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر فردی در خواب ببیند که به سختی می‌تواند گردوها را بشکند، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات زیاد و صرف انرژی و هزینه‌های بسیار بالاخره به موفقیت و پیروزی خواهد رسید.

اگر کسی در خواب دید گردویی که می‌شکند، دارای مغزی خراب است، نشانه آن است که امیدها و آرزوهای شخصی اش به تلخی؛ شکست و تاسف می رسد.

هانس كورت می‌گويد:

اگر در خواب مشاهده كردید كه گردویی که شکسته اید مغز سالم و خوب دارد، نشان دهنده آن خواهد بود كه در کار و حرفه‌ى شغلی  خود پيشرفت مى‌كنيد.

اگر در خواب دیدید که گردو خراب و بد مزه می خورید معنی خواب شما این است که در کارهایی که می خواهید در آینده انجام دهید دچار شکست می شوید.

کارل یونگ می‌گوید:

خواب دیدن اینکه شما گردویی را می‌شکنید، این چنین نشان می دهد که انتظارات و توقعاتتان خراب شده و برخلاف آن چه که فکرش را می کردید می‌شود.