تعبیر خواب کچلی سر

تعبیر خواب کچلی سر
26 فروردین 1403
505 بازدید

معبرین غربی درباره ی طاس شدن در خواب می گویند: به تعبیر برخی از معبرین غربی عدم توانایی در کنترل‌ها خود را به صورت ریزش مو یا طاسی در خواب نمایش می‌ دهد. شما از آگاهی لازم در برخورد با دیگران برخوردار نبوده و بر احساسات خود مسلط نیستید. اگر در خواب دیدید که موهای شما ریزش می […]

معبرین غربی درباره ی طاس شدن در خواب می گویند:

به تعبیر برخی از معبرین غربی عدم توانایی در کنترل‌ها خود را به صورت ریزش مو یا طاسی در خواب نمایش می‌ دهد. شما از آگاهی لازم در برخورد با دیگران برخوردار نبوده و بر احساسات خود مسلط نیستید.

اگر در خواب دیدید که موهای شما ریزش می ‌کند بیانگر این است که شما نگران افکار خود (افزایش سن و از دست دادن جوانی) هستید.

از دست دادن و یا ریزش موها در خواب بیشتر فقدان توانایی و قدرت را در زندگی واقعی بیننده خواب نشان می‌ دهد. همچنین این خواب نیز می ‌تواند ناشی از تفکر و ترس درباره پیر شدن و عدم زیبایی نیز باشد.

محمد ابن سیرین درمورد کچل شدن و طاسی گفته است : اگر مردی در خواب ببیند که موی جلوی سرش ریخته و طاس شده است به این معنی است که از غم و اندوه رهایی می‌ یابد.

تعبیر خواب کچل شدن زن

ابن سیرین می گوید :

اگر زنی در خواب ببیند که طاس شده و موی سر او ریخته است بیانگر این است که در زینت و آرایش نقصان پذیرد.

آنلی بیتون می‌ گوید : اگر زنی خواب ببیند موهایش می‌ ریزد و کچل می ‌شود، علامت آن است که برای امرار معاش باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می‌ کند.

تعبیر خواب کچلی سر

تعبیر خواب کچلی سر

تعبیر خواب ریزش مو

معبرین غربی می گویند:

دیدن ریزش مو در خواب به شما این هشدار را می ‌دهد که مراقب خود باشید و به دیگران تکیه نکنید.

با دیدن خواب ریزش مو بایستی کارهای خود را با استفاده از توانایی‌ های خود انجام داده و از کمک گرفتن دیگران برای حل مشکلات خود بپرهیزید.

دیدن ریزش موهای خود در خواب بیانگر این است که شما بر کارهای خود کنترل ندارید. شما نمی ‌دانید که چگونه در موقعیت ‌های مختلف رفتار کنید و بر احساسات خود نیز تسلط ندارید.

اگر در خواب دیدید که موهای شما ریزش می‌کند بیانگر این است که شما نگران افکار خود (افزایش سن و از دست دادن جوانی) هستید.

از دست دادن و یا ریزش موها در خواب بیشتر فقدان توانایی و قدرت را در زندگی واقعی بیننده خواب نشان می ‌دهد. همچنین این خواب نیز می‌ تواند ناشی از تفکر و ترس درباره پیر شدن و عدم زیبایی نیز باشد.

لوک اویتنهاو : ریزش مو : ناراحتی

خواب دیدن در مورد ترس از کچل شدن

این‌ که در خواب ببینید که ناگهان کچل شده‌ اید و موهای‌ تان را از دست می ‌دهید، و در عین حال نگران هستید که چه ظاهری پیدا خواهید کرد، کم بودنِ عزت نفس‌ تان را نشان می ‌دهد. چنین خوابی نشان می‌ دهد که شما در مورد دیدِ ‌دیگران نسبت به خودتان نگران هستید. کچل شدن در خواب نشان می ‌دهد که شما فشار روی‌ تان را به خوبی مدیریت نمی‌ کنید.

خواب از دست دادن موها همراه با پیر شدن

این‌ که در خواب ببینید به دلیل بالا رفتن سن‌ تان کچل می ‌شوید، نشان می‌ دهد که ضمیر ناخودآگاه‌ تان پذیرفته ‌است که شما در حال پیر شدن هستید. شاید لازم باشد بپذیرید که بدن‌ تان کم کم پیر می ‌شود و دیگر نمی ‌توانید برخی فعالیت‌ های خاص را انجام بدهید، کارهایی که در جوانی قادر به انجام ‌شان بودید.

خواب اصلاح کردن سر

این‌ که در خواب به طور عمدی سرتان را اصلاح کنید، و تمام موهای آن را بتراشید به این معنا است که می‌ کوشید اقدامی جسورانه و عاری از ترس انجام بدهید. احتمالا در زندگی بیداری، در تلاش هستید به دیگران بگویید هیچ نگرانی و ضعفی ندارید و همه چیز تحت کنترل‌ تان است.

خواب پوشاندن سر طاس با کلاه‌ گیس

اگر در خواب ببینید که سر طاس ‌تان را با کلاه ‌گیس می‌ پوشانید، معلوم می ‌شود که سخت در تلاش هستید که ضعف و مشکلات ‌تان را پنهان کنید. شاید در زندگی بیداری با مشکلاتی روبرو شده ‌اید که تردید و عدم اعتماد به نفس را در شما برانگیخته است اما نمی‌ خواهید حالات روحی‌ تان را در ملا عام نشان بدهید.

تعبیر خواب کچلی سر

تعبیر خواب کچلی سر

دیدن اعضای خانواده یا دوستان که کچل شده ‌اند

این ‌که در خواب ببینید یکی از اعضای خانواده یا یکی از دوستان‌تان کچل شده، نشان می‌ دهد که این فرد با کاری که شما انجام داده‌ اید، مخالف است. شاید اقدامات یا ایده‌ های شما او و آدم ‌های دیگر اطراف‌تان را نگران می‌ کند. سعی کنید به آن‌ها نزدیک شوید و بپرسید آیا کمکی از دست شما برمی ‌آید یا می‌ توانید چیزی را تغییر بدهید.

خواب کچل شدن قسمت ‌هایی از سر

اگر در خواب ببینید که قسمت‌ هایی از سرتان کچل شده‌ است، معلوم می‌ شود که شما نسبت به جوانب خاصی از زندگی‌ تان دچار اشتباه و توهم شده‌ اید. ایده‌ های اشتباه شما، سبب می‌ شوند که شکست بخورید و دوستان ‌تان را از دست بدهید.

خواب کاشتن مو در قسمت‌های بدون مو

این‌ که در خواب ببینید در حال کاشتن مو در قسمت‌ های کچل سرتان هستید، به این معنا است که به زودی با چالش‌ های جدیدی مواجه خواهید شد. احتمالا سخت کار خواهید کرد تا چیزهایی که برای‌ تان اهمیت زیادی دارند، از دست ندهید. هرچند، این خواب همچنین نشان می ‌دهد که شما تمایل دارید برخی از قسمت‌ های زندگی ‌تان را به خاطر رسیدن به اهدافتان فدا کنید.

خواب کودک یا نوزاد کچل

دیدن کودک یا نوزاد طاس در خواب نشان می ‌دهد که شما احساسی متفاوت با دیگران دارید. شاید باورهای متفاوتی دارید که سبب شده‌ اند متمایز از سایرین به نظر برسید.

تعبیر خواب کچلی سر

تعبیر خواب کچلی سر

خواب یک راهب طاس

دیدن یک راهب طاس در خواب به معنای فروتنی و فداکاری است. شما تمایل دارید برخی از دیدگاه‌ ها و خواسته‌ های دنیوی‌ تان را کنار بگذارید تا به هدف و خرد بزرگتری نائل شوید.

خوابِ یک خانم کچل

دیدن یک زن کچل در خواب نشان می‌ دهد که در زندگی‌تان زنی بسیار سلطه‌ گر و قدرتمند وجود دارد. او همیشه حرف آخر را می ‌زند و هیچ نشانه‌ ای از ضعف ندارد. چنین خوابی به این معنا است که این زن دوست دارد روی همه ‌ی آدم ‌های اطرافش تسلط داشته باشد.