تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا
1 آذر 1402
1639 بازدید

چنانچه مردی در خواب ببیند که انگشتری طلا یافت، با کاری رو به رو خواهد شد که به زیانش است. چنانچه مردی در خواب ببیند که در دست چپش انگشتر طلا کرد، مخفیانه و بدون این ‌که با کسی مشورت نماید، اقدام به کاری می ‌کند که برایش ایجاد مشکل و ناراحتی خواهد کرد. از […]

چنانچه مردی در خواب ببیند که انگشتری طلا یافت، با کاری رو به رو خواهد شد که به زیانش است.

چنانچه مردی در خواب ببیند که در دست چپش انگشتر طلا کرد، مخفیانه و بدون این ‌که با کسی مشورت نماید، اقدام به کاری می ‌کند که برایش ایجاد مشکل و ناراحتی خواهد کرد.

از دیدگاه امام جعفر صادق علیه ‌السلام چنانچه مردی در خواب ببیند انگشتری طلا در دست دارد و آن را گم می ‌کند به این معنا خواهد بود که همسر خود را از دست می ‌دهد.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا

پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان

یافتن انگشتر طلا در خواب برای زنان به این معناست که به موفقیت و شادکامی خواهند رسید.

اگر دختری در خواب ببیند که برایش انگشتری طلا خریداری کردند، ازدواج می‌ کند و همسرش باعث افتخار و سر بلندی ‌اش خواهد شد.

چنانچه زنی در خواب ببیند که همسرش به وی انگشتری طلا هدیه داد، مورد احترام وی واقع خواهد شد و به شادی و بزرگی دست خواهد یافت.

اگر زنی در خواب ببیند که انگشتری طلا یافته است؛ به موفقیت و شادمانی خواهد رسید.

گم کردن انگشتر طلا در خواب

در حالت کلی گم کردن اجناسی از جنس طلا نامبارک است.

با این وجود دیدن گم شدن انگشتر طلا در خواب شوم و بد یمن است.

از دیدگاه امام جعفر صادق علیه ‌السلام این خواب نشان دهنده اهمال و بی‌ دقتی شما خواهد بود. به سبب چنین خصوصیت‌ های منفی امکان این وجود دارد که مهم ‌ترین تغییر زندگی خود را از دست دهید. در نتیجه می ‌توان گفت که فکرهایی را که در سر می‌ پرورانید در حد رویا باقی خواهند ماند.

هدیه گرفتن انگشتر طلا در خواب

چنانچه زنی در خواب ببیند که چیزی از جنس طلا ولو انگشتر طلا باشد و یا اجناس طلای دیگری، از فردی به عنوان هدیه دریافت می ‌کند خواب وی نشانه مردی ثروتمند است که بخیل، وسواسی و طماع است. در حقیقت باید گفت این‌ که می‌ بینید برای تحمل چنین وضع شخصیتی منفی آمادگی دارید ارزشش را دارد.

در حالت کلی اگر در خواب دیدید که انگشتری طلا از کسی دریافت می‌ کنید چه طلای زرد باشد چه طلای سفید، البته در طلای سفید نقش و صفت انگشتری را ببینید، به این معناست که از خداوند به شما خیری خواهد رسید.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا

تعبیر خواب انگشتر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب انگشتر، افتخار و آرامش خاطر است.
تعبیر خواب گم کردن انگشتر، جدایی است.
تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر، اختلاف است.
تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن، دام و تله است.
تعبیر خواب انگشتر گران قیمت، ازدواج موفق است.
تعبیر خواب خریدن انگشتر، نامزدی است.

انگشتر طلا در خواب در دست دختران مجرد

از دیدگاه جابر مغربی اگر دختر مجردی در خواب ببیند انگشتر طلای خود را به هر علتی شکست و یا اقدام به تعمیر کردن آن نمود خواب وی به این معنا خواهد بود که هر رابطه‌ ای با هر فردی در زمین دارد که آن را با عشق و علاقه آغاز نموده است به گریه جدایی و نیز غم و غصه تبدیل خواهد شد.

به عبارتی می‌ توان گفت معنای آن شکست در امور عاطفی است و البته می ‌توان اظهار کرد که این رویا می ‌تواند هشداری برای شما باشد تا زمانی‌ که اوضاع خراب ‌تر نشده است این رابطه را خاتمه دهید.

چنانچه در خواب ببیند که انگشتری طلا از دست مرده‌ ای دریافت می‌ کنید، نشان دهنده انرژی، هیجان و رویدادهایی است که مثبت بوده و در زندگی آینده شما تأثیرگذار خواهد بود، افزون بر این با افراد مختلفی ملاقات خواهید نمود.

گفتنی است که از نظر شیخ طوسی تعداد زیادی از انگشترهای طلا برای دختران مجرد به معنای خواستگارهای زیاد است.

در نهایت باید گفت که خالد اصفهانی در مقاله‌ ای اظهار کرده ‌اند که در اغلب موارد معنی خواب انگشترهای طلا بدون در نظر داشتن اندازه، رنگ و این ‌که چه نگینی بر روی آن بوده است برای دخترانی که مجرد هستند دارای چندین علامت استکه در ادامه به هریک از این موارد اشاره می‌ کنیم.

تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختران مجرد

شنیدن خبرهای خوشحال کننده در خصوص عشق.

در صورتی ‌که دختر مجرد انگشتر طلا را از مرده‌ ای هدیه بگیرد به معنای افزوده شدن به مال و ثروت خواهد بود.

ازدواج و یا خویشاوندی ‌های موفقیت آمیزی که نهایتاً موجب سعادتمندی و خوشبختی خواهد شد.

نامزد کردن دوستان نزدیک دختر مجرد.

دیدن انگشتر طلای سفید نگین ‌دار در خواب

تعبیر خواب انگشتر طلا از دیدگاه خالد اصفهانی به این شکل است که اگر دختری یا زنی و یا مردی مبادرت به خرید انگشتر طلای سفید نگین‌ دار نمود، حاکی از ازدواجی موفقیت آمیز و یا یک شادی و جشنی بزرگ است که در آینده ‌ای نزدیک به انجام خواهد رسید. اگر هم انگشتری با ویژگی‌ های ذکر شده در بالا به تعداد زیاد مشاهده نمایند حاکی از دام و تله ‌ای خواهد بود. گفتنی است که در حالت کلی دیدن این رویا چه در شب چه در روز برای مردان و زنان، استوار بر چند وجه اصلی است که در ادامه هریک از این موارد را بر می ‌شماریم.

قدرت و سلطنت : لازم است بدانید که این مورد مهم ‌تر از بقیه موارد می ‌باشد.

زن گرفتن، نامزدی، عقد و یا عروسی.

به دنیا آمدن فرزند.

مال و رزق و روزی است که از راه حلال به دست می ‌آید.

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر طلا

انگشتر طلا با نگین سبز در خواب از دیدگاه ابراهیم کرمانی

چنانچه در خواب ببینید انگشتری طلا با نگین سبز که موجب خشنودی و پسند هیچ یک از افراد خانواده‌ تان قرار نگرفته است و اشخاص دیگر شما را به دلیل خریداری چنین حلقه‌ ای مورد سرزنش قرار می ‌دهند، نشان دهنده آن خواهد بود که از اموالی که دارید چیزی شود و پادشاهی شما را مورد خشم قرار خواهد داد.

تعبیر خواب انگشتر طلا سفید در خواب از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر در خواب ببینید که انگشتری با نگین سفید دارید که انگشترتان شکست اما نگین آن ماند، نشان دهنده این خواهد بود که بزرگی و مقامی که دارید از دست خواهید داد اما آبرو و صلابت شما بر جای خواهد ماند.

چنانچه در خواب ببینید انگشتر خود را به فردی می‌ بخشید، نشان دهنده این امر خواهد بود که از دارایی ‌های خود مقداری را به کسی خواهید بخشید.

اگر در خواب ببینید که انگشتر خود را می‌ فروشید که آن را دارای ارزش می ‌دانند، حاکی از آن خواهد بود که هر چه که دارید خواهید فروخت و هزینه خواهید کرد اما اگر آن را ارزشمند ندانستند از هر چه دارید مقداری را خواهید فروخت.