تعبیر خواب پریود شدن

تعبیر خواب پریود شدن
19 تیر 1403
540 بازدید

خواب پریود شدن یا در دوره قاعدگی نمایانگر مشکل یا وضعیت دشواری در زندگی است که نیازمند توجه تمام و کمال شما است. پریود بودن نماد مشکلی شخصی است که نمی‌ توان آن را نادیده گرفت و رویدادی که باید برای آن آماده باشید. اگر پریود سنگین و با خونریزی زیاد همراه باشد، نشان ‌دهنده‌ […]

خواب پریود شدن یا در دوره قاعدگی نمایانگر مشکل یا وضعیت دشواری در زندگی است که نیازمند توجه تمام و کمال شما است. پریود بودن نماد مشکلی شخصی است که نمی‌ توان آن را نادیده گرفت و رویدادی که باید برای آن آماده باشید. اگر پریود سنگین و با خونریزی زیاد همراه باشد، نشان ‌دهنده‌ ی مسائلی اضطراری است که باید سریعا به آن‌ها بپردازید.

شایان ذکر است موقع دیدن چنین خواب ‌هایی احساسات خودمان نیز دخیل هستند. آن‌ ها نمایانگر طرز فکر ما هستند وقتی به مشکلاتی می‌ پردازیم که احتمالا دوست نداشته ‌ایم با آن‌ ها روبرو شویم. مثلا وقتی خواب ببینید هنگام پریود شدن ناراحت هستید ممکن است از دیدار با اقوام برخلاف میل‌ تان حکایت داشته باشد.

معبرین غربی می گویند:

به طور کلی دیدن پریود شدن و قاعدگی به همراه خارج شدن خون از آن سمبل و نشانه رهایی از تنش ‌ها و نگرانی‌ هاست. اکثر زنان می‌ دانند که سیکل قاعدگی آن ‌ها می ‌بایست در چه روز و چه ساعتی انجام گیرد بنابراین دیدن پریود شدن و خونریزی آن در خواب با توجه به اذیت شدن هنگام خونریزی می‌ تواند نشانه ی ساعت‌ های سختی باشد که شما پیش رو داشته و بعد از آن به آرامش خواهید رسید.

اگر زن مسنی خواب پریود شدن خود را ببیند نشانه ی شادابی و زنده دلی به وسیله انجام کارهای دوران جوانی است.

اگر وقتی هنوز موعدتان نشده خواب پریود شدن ببینید؛

در این شرایط خواب پریود شدن اگر ببینید ممکن است اشاره به نگرانی شما درباره‌ ی چرخه‌ ی قاعدگی‌ تان داشته باشد. شاید نگران باردار شدن باشید. و پریود نشدن یا دیر پریود شدن می‌ تواند اساسا نتیجه‌ ی حاملگی باشد.

تعبیر خواب پریود شدن

تعبیر خواب پریود شدن

خواب وانمود کردن به پریود بودن

اگر در خواب به پریود بودن وانمود کنید نشانگر آن است که سعی دارید برای جلوگیری از تقابل و درگیری به وضعیتی غیر واقعی تظاهر کنید. مثلا خواب پریود شدن جعلی برای در رفتن از کلاس شنای مدرسه.

خواب چرخه ‌ی پریود یا عادت ماهانه

این خواب به معنی آن است که جنبه ‌ی زنانگی خود را نادیده می ‌گیرید. ناخودآگاه شما دارد به چیزی اشاره می‌ کند که باعث می‌ شود دختری جوان بشوید.

اگر باردار باشید و خواب پریود شدن ببینید؛

چنین خوابی یادآوری می‌ کند به آرامش در کارها نیاز دارید. ممکن است در حال انجام فعالیت ‌هایی باشید که برای بدن‌ خودتان و نوزاد به دنیا نیامده خطرناک هستند.

اگر یائسه باشید و خواب پریود شدن ببینید؛

چنین خوابی نماد سرزندگی دوباره با به عقب برگشتن به دوران جوانی است. همچنین می ‌تواند بازتابی از نحوه‌ ی پرداختن ‌تان به مسائل در زمان جوانی‌ تان باشد.

خواب پایان یافتن دوره‌ ی پریود

اگر خواب ببینید پریودتان تمام می‌ شود به معنی آن است که از تنش ‌ها و نگرانی‌ ها خلاص می ‌شود. این خواب نماد پایان دوران سخت و شروع آرامش است.

خواب ببینید لباس ‌تان به خاطر پریود خون آلود شده است؛

چنین خوابی نشانگر آن است که در چرخه‌ ی پریود گیر افتاده‌ اید. شما در گذشته‌ مانده‌ اید و از حرکت به سمت چیزهای سازنده اجتناب می‌ کنید. ممکن است درباره‌ ی ظاهرتان در نظر مردم نگران باشید و احساس غیرجذاب بودن کنید.

خواب گرفتگی ‌ها و درد شکم بدون پریود شدن

چنین خوابی به چیزی مربوط می ‌شود که ممکن است بدون دلیلی واقع بینانه نگرانش باشید.

تعبیر خواب پریود شدن

تعبیر خواب پریود شدن

تعبیر خواب خون لخته شده قاعدگی

همچنین دیدن لخته خون درون بدن خودتان در خواب نشان دهنده ی آن است که شما در حال حاضر در وضعیت بسیار سختی قرار دارید. دیدن خون سبز در خواب نشان دهنده ی احساس حسادت درون شما است. شاید شما به دوستان نزدیک خود حسادت می کنید یا با آن ها دشمنی یا مشکلی دارید.

اگر دختر جوانی خواب پریود شدن ببیند؛

اگر خونریزی قاعدگی را در خواب ببینید، این خواب نشانه ای خوب است. در واقع شما خود را از شر نگرانی هایتان رها می کنید و احساس آرامش را تجربه می کنید. همچنین انرژی خلاقانه ای را در خود احساس خواهید کرد.

اگر ببینید پریود شده اید و همه جا را خون شما فراگرفته؛

اگر در خواب ببینید که خون اطراف شما و همه جا را فرا گرفته است، نشان دهنده آن است که شما در زندگی خود استرس بسیار زیادی دارید.

تعبیر خواب پریود شدن شخص دیگر

اگر در خواب فرد دیگری را در حال خونریزی ببینید، تعبیر آن است که این فرد به کمک شما نیاز دارد. همچنین این خواب نشان دهنده ی چالش های این فرد با شما یا با فرد دیگری خواهد بود.

دیدن قاعدگی نابهنگام

برخی معبران معتقدند این خواب نشان از نگرانی های شما برای لحظات حساس زندگیتان است.

تعبیر خواب خونی شدن لباس هایتان

اگر دیدید لباس هایتان به خاطر خون قاعدگی کثیف شدند هشداری است برای وضعیت روحی روانی شما که نمی تواند مشکلات گذشته را فراموش کنید و به امید آینده بهتر زندگی کنید.

 اگر مردی ببیند پریود شده؛

بسیاری از معبران غربی بر این عقیده هستند که این خواب برای مردان ناخوشایند و به معنای انجام کارهای ناپسند و ناشایست است.

تعبیر خواب پریود شدن

تعبیر خواب پریود شدن

مردی ببیند همسرش پریود شده است؛

برخی متخصصان حوزه خواب شناسی عقیده دارند این خواب به معنی مشکلات و مسائل سخت در امور کسب و کاری مردان است.

تعبیر خواب رابطه جنسی با زنی که پریود است؛

این خواب نشان از مشکلات شخصی شما در زندگی و احساس عذاب و گناه شما دارد.

خوردن خون قاعدگی

این خواب ممکن است به معنای سرکوب کردن ذات زنانه باشد. از آن ‌جایی که خون قاعدگی به صورت چرخه است، اگر در خواب ببینید که در حال نوشیدن آن هستید، یعنی در چرخه‌ ای گیر افتاده ‌اید و لازم است که از آن خارج شوید.

تعبیر دیدن زن پریود شده

محمد بن سیرین اینگونه می‌ گوید : که اگر مردی در خواب بیند که همسرش پریود (حیض) گردید دلیل بر آن است که کارهای دنیا بر وی بسته می‌ گردد.

تعبیر دیدن پاک شدن زن

ابن سیرین می گوید : اگر بیند زنش از غسل پاک شد، بیانگر آن است که کار دنیا و دین برای او آسان می ‌گردد.

تعبیر خواب ارتباط با زن پریود شده

ابن سیرین می گوید : اگر مردی در خواب ببیند که با زنی که در دوران قاعدگی خود است رابطه برقرار کرده است نشانه ی آن است که کارهای دنیا برای او ساده می ‌گردد.

جابر مغربی می ‌گوید : ارتباط با زن حائض دلیل بر بد شدن کار مرد دارد.