تعبیر خواب شکستن گوشواره

تعبیر خواب شکستن گوشواره
2 تیر 1403
728 بازدید

تعبیر خواب شکستن گوشواره بدین معناست که اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت و شکسته بود ، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، و گوشواره او شکسته بود دلیل که علم قران آموزد و دانا شود. دیدن گوشواره شکسته در خواب […]

تعبیر خواب شکستن گوشواره بدین معناست که اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت و شکسته بود ، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد.

اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، و گوشواره او شکسته بود دلیل که علم قران آموزد و دانا شود.

دیدن گوشواره شکسته در خواب نشان دهنده آن است که شایعات و تهمت ‌های ناخوشایندی وارد زندگی شما می ‌شود. این شایعات تلخ و بی‌ اساس می‌تواند بگونه‌ ای مخرب و وحشتناک خوشنامی شما را از بین ببرد و در نتیجه بی‌ احتیاطی و بی‌عقلی اعتماد اطرافیان به شما را سلب کند.

شکستن گوشواره درخواب

دیدن شکستن  گوشواره در خواب، چهاروجه است:

  • فزونی جمال
  • آموختن علم
  • جاه و بزرگی
  • غم و اندوه و ناراحتی و افسردگی
تعبیر خواب شکستن گوشواره

تعبیر خواب شکستن گوشواره

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای شکسته  دارد که به گوشش برازنده می‌ نماید و خودش نیز از آن خوشش می‌ آید
خوب است چرا که خواب او می‌ گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

آنلی بیتون می ‌گوید:

دیدن شکستن  گوشواره در خواب، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد
. و نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد که بسیار خوشحال کننده است

اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می ‌شود.

اگر در خواب بیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده که طلا نیست و آن شکسته است اما گران بهاست صاحب پسر می ‌شود
زیرا شکستن گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می‌شود و طلایی آن دختر است.

تعبیر برخی معبرین غربی:

به گفته برخی معبرین غربی دیدن  شکستن گوشواره طلا در خواب نشانه خوبی است و بیانگر رسیدن اخبار و موقعیت‌ های خوب مالی برای صاحب خواب است. ونشانه خوشی و خرمی در زندگی است.

تعبیر خواب شکستن گوشواره

تعبیر خواب شکستن گوشواره

کارل یونگ می گوید:

دیدن شکستن  گوشواره شکسته در خواب، نشانه بیان حرف های پوچ و بیهوده علیه شماست.

اگر در خواب ببینید که گوشواره‌ ای را شکسته‌ اید نشان دهنده فریب خوردن شما از شریک فعلی زندگی ‌تان است.
همچنین اگر گوشواره‌ هایی در خواب شما شکسته شوند و یا گوشواره‌ هایی شکسته در خواب خود دیدید به معنای ناامیدی شما در زندگی است و نشانه شنیدن خبر های بد و ناگوار است.

دیدن  شکستن گوشواره نگین دار در خواب به معنای ثروت و پول و دارایی است است.

اگر مردی در خواب ببیند که گوشواره به گوش دارد و گوشواره او شکسته است نشان دهنده آن است که رقیبان بسیاری داشته و در زندگی خود در یک محیط رقابتی قرار دارد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن گوشواره شکسته

اگر در خواب مشاهده كنيد كه گوشواره ‌اى شکسته شده  هديه گرفته‌ ايد، بيانگر آن است كه در شغل خود پيشرفت مى‌ كنيد. و به موفقیت می رسید.

اگر دیدید که شخصی به شما گوشواره ‌ای هدیه می ‌دهد که شکسته است به معنای آن است که خبرهای خوبی دریافت خواهید کرد.
این رویا این نوید را به شما می‌ دهد که افرادی اطرافتان هستند که برایتان ارزش قائل‌ اند و فکر می‌ کنند که شما فردی خاص هستید.

تعبیر خواب خریدن گوشواره ی شکسته

خريدن گوشواره شکسته در خواب، به معناى آشنايى با افراد جديد است.

تعبیر خواب گوشواره طلا هدیه گرفتن زن باردار

اگر شما باردار هستید و برای مثال در خواب می‌ بینید که دوستان شما یک جفت گوشواره ی طلای زیبا و چشمگیر که مدت ها است چشمتان به دنبالش بوده است را به شما هدیه می ‌دهند و شما با این کار بسیار خوشحال و شگفت زده می ‌شوید، این خواب نمادی از به دنیا آوردن فرزند پسر در عالم بیداری است.

تعبیر خواب شکستن گوشواره

تعبیر خواب شکستن گوشواره

تعبیر دیدن گوشواره طلا توسط دختر مجرد

اگر دختر مجردی هستید و گوشواره ی طلا در خواب ببینید، تعبیر آن است که به زودی و در مدت کوتاهی ازدواج می ‌کنید. برای موهبت هایی که به زودی دریافت می‌ کنید شاد و شکرگزار باشید و آنها را با عشق و سپاس دریافت کنید زیرا که شما شایسته و سزاوار تمامی این نعمات و موهبت ‌ها هستید.

علاوه بر آن، دیدن یک جفت گوشواره طلا در خواب نشان دهنده بالا رفتن درآمد شما در آینده است.

تعبیر دیدن گوشواره نقره

اگر منتظر به دنیا آمدن کودکی هستید یا برای بچه دار شدن برنامه‌ ریزی می‌ کنید و گوشواره نقره را در خواب می‌ بینید مثلا در خواب می‌ بینید که در رستوران مشغول خوردن غذا هستید و همسرتان یک جفت گوشواره ی نقره به شما هدیه می ‌دهد و چشمانتان از بابت این هدیه زیبا برق می‌ زند، تعبیر آن است که در عالم بیداری فرزند دختری به دنیا می‌ آورید. بعلاوه، ناخودآگاه شما از طریق این خواب به شما اعلام می‌ کند که منتظر به دنیا آمدن نوزاد دختر باشید و به هنگام خریدن وسایل نوزاد به سمت خرید وسایل دخترانه بروید. سپاسگزار این فکر باشید و بدانید که فرزند شما هر چه که باشد موهبتی از جانب خداوند برای شما خواهد بود.

تعبیر خواب گوشواره الماس

دیدن هر نوع زیورآلاتی از جنس الماس در خواب دربردارنده تعبیری منفی است. این خواب نمادی از دورانی دشوار و تاریک در زندگی شما است. به زودی تجربه هایی منفی و ناخوشایند خواهید داشت که تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی تان می‌ گذارد. این ماجراها به کدورت و مشاجراتی بین شما و عزیزانتان یا سختی‌ ها و مشکلاتی در زندگی حرفه‌ ای شما و در روابط کاری با همکاران یا مدیرانتان منجر می‌ شود. در این شرایط باید آگاه و هوشیار بمانید، ذهن خود را باز نگه دارید، مصمم باشید و از درگیری مستقیم با افراد خانواده یا همکاران خود جلوگیری کنید.

تعبیر خواب گوشواره ساخته شده از صدف و الماس

گوشواره هایی که از صدف و الماس ساخته شده‌ اند در خواب نمادی از کشمکش و درگیری هستند. الماس به کار رفته در گوشواره تعبیری منفی به همراه دارد. این سنگ قیمتی در خواب نمادی از دوران سختی و افسردگی است. موانعی سر راه شما قرار خواهد گرفت که تاثیراتی شدید بر وضعیت عاطفی شما خواهد گذاشت. شاید با عزیزانتان درگیر شوید یا در محیط کار و در تعامل با همکاران یا مدیران خود با چالش هایی روبه‌ رو شوید. از طرف دیگر، پوسته صدف در خواب نمادی از زیبایی، کامیابی و موفقیت است.