تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق
28 بهمن 1402
1064 بازدید

النگوی شکسته شده در خواب تعابیر متفاوتی از معبران و خوابگزاران مختلف به خود گرفته است که در موقعیت های گوناگون جداگانه و متفاوت تفسیر شده اند. اگر در خواب ببینید که النگوی طلای زنتان شکسته است، این خواب به این معنی است که تو در غم واندوه مانده ای و آرزو داری صاحب فرزندی […]

النگوی شکسته شده در خواب تعابیر متفاوتی از معبران و خوابگزاران مختلف به خود گرفته است که در موقعیت های گوناگون جداگانه و متفاوت تفسیر شده اند.

اگر در خواب ببینید که النگوی طلای زنتان شکسته است، این خواب به این معنی است که تو در غم واندوه مانده ای و آرزو داری صاحب فرزندی شوی پس باید زن تازه ای بگیری که از غم و اندوه خلاص شوی و صاحب فرزندی شوی.

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) می فرماید:

دیدن النگوی شکسته شده در خواب سه معنی دارد:

معنی اول : زن

معنی دوم : کنیزک

معنی سوم : خادم

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

حضرت یوسف می گوید:

اگر در خواب ببینید که کسی النگوی طلای شکسته شده ای را به شما هدیه می دهد، نشانه ی دشمنی است که باید بسیار مراقب آن باشید.

اگر فردی در خواب ببیند که النگوی طلای او شکسته است، به این معنی است که شخصی که به او بسیار نزدیک است  نمی خواهد مسئولیت کارهایش  را قبول کند و با او کارهای مشارکتی انجام دهد.

تعابیر دیگر النگوی طلای شکسته

اگر در خواب ببینید که النگوی طلایی شکسته شده، این خواب به این معنی است که در اطراف شما طلاقی اتفاق می افتد و یکی از اقوام شما جدا خواهند شد.

اگر مردی در خواب النگوی طلای شکسته ببیند معنی خواب برای او خوب است ولی اگر این خواب را زنی ببیند معنی این خواب برای زنان خوب نیست و به شر و دردسر اشاره می کند.

اگر در خواب ببینی که مرده ای یک النگوی طلا و شکسته شده ای به شما داد، به مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید رفت.

اگر یک النگوی طلای شکسته شده ای را در خواب ببینید، این خواب نشان دهنده ی آن است که شما یک کار پایان ناپذیری دارید.

دیدن یک النگوی طلای شکسته شده در خواب همچنین می تواند به معنی رابطه ‌ای باشد که انتهای آن به بن بست ختم می‌ شود.

یکی دیگر از معانی دیدن النگوی طلا در خواب این است که در واقع شما حریم خصوصی برای خودتان ندارید و دیگران همیشه در کارهای شما دخالت می کنند و از کارهای شما انتقاد می کنند و احساست شما این است که هر لحظه ممکن است بازجویی شوید. دیگران و افکار آنان در مورد شما برایتان بیش از حد مهم است و به این که دیگران درمورد شما و پشت سر شما چیزی می گویند بسیار حساس هستید. همین حساس شدن باعث شده تا افرادی که در اطرافتان هستند از این نقطه ضعف شما سو استفاده کنند.

تعبیر دانیال نبی در مورد النگوی طلای شکسته شده

شما در زمان بحران و در موقعیت های حساس و بحرانی وقت خود را در تردید و دودلی تلف نمی کنید و زود دست به اقدام می زنید تا اگر وضعیت بغرنج شد جلوی ضرر و زیان را بگیرید و به دنبال راه دیگری برای رسیدن به اهداف خود می گردید و در غم و اندوه گرفتار نمی شوید. این روش محتاطانه به این معنی است که اوضاع بطور طبیعی بر وفق مراد شما پیش خواهد رفت.

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

تعبیر خواب هدیه دادن النگوی طلای شکسته

اگر در خواب ببینید که کسی النگوی طلای شکسته ای را به شما هدیه می دهد، معنی خواب این است که یا مال خودت را به او می دهی و یا او مال تو را می دزدد.

اگر در خواب ببینی که النگوی طلای شکسته شده را از همسرت هدیه گرفتی، به معنی این است که ملاقات های سودمند و شادی بخش خواهید داشت. تعبیر دیگر این خواب این است که ارمغان خوبی در راه دارید. این خواب خبر دهنده ی بخت و اقبال نیز است.

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

تعبیر خواب النگو

دیدن النگو در خواب النگو به این معنی است که شما یک تعهد و یا مسئولیت انجام دادن کاری را قبول می کنید.

دیدن خواب النگو برای مردان دارای تفسیر خوبی نیست و دیدن این خواب برای زنان صادق است و دارای تفسیر خوب است.

دیدن النگو در خواب همچنین ممکن است به این معنی باشد که سعی کنید در زندگی خصوصی خود پیشرفت های زیادی داشته باشید. تلاش هایی که کرده اید به زودی نتیجه خواهند داد و پیشرفت خواهید کرد.

اگر النگویی که در خواب دیدید جزئی از یک ست جواهر بود، چنین خوابی معنیش این است که شما به برای پیشرفت اجتماعی در آینده تلاش و کوشش فراوانی می کنید.

تعبیر خواب النگو با جنس های مختلف

دیدن النگو در خواب می تواند به این معنی باشد که مسؤلیت انجام دادن کاری را بر عهده می گیرید که آن کار را با کوشش و تلاش فراوان انجام خواهید داد و در آن کار بسیار موفق خواهید شد و پیشرفت می کنید.

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

دیدن النگوی سیلیکونی در خواب

دیدن النگوی سیلیکونی در خواب به این معنی است که در زندگی بعضی شرایط پیش می آید که شما از آن شرایط رضایت کافی را ندارید. مثلا یکی از این شرایط این است که مردم بدون آن که شما اشتباهیا خطایی مرتکب شوید شما را قضاوت می کنند.

دیدن النگوی نقره در خواب

دیدن النگوی نقره در خواب می تواند به این باشد که نوعی نگرانی و ناامیدی در زندگی واقعی شما به وجود می آید و اینکه شما بسیار نگران و نا امید هستید. مثلا ممکن است بیش از حد روی دیگران حساب باز کنید ولی آن ها شما را ناامید کنند و آنطور که فکر می کردید نباشند و به شما آسیب برسانند و یا مقداری بی انگیزگی و ناامیدی روی زندگی شما تاثیرگذار شود و شما دچار ناامیدی شوید.

دیدن النگوی چرم در خواب

دیدن النگوی چرم در خواب در کل خوب است و نشان می دهد که شما فردی آرام هستید و اعتماد به نفس بالایی دارید. همیشه امیدوار به زندگی هستید و از زندگی لذت کافی را می برید. در زندگی از هیچ چیزی نمی ترسید.

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

دیدن النگوی مرواریدی در خواب

دیدن النگوی مرواریدی در خواب به معنی این است که در آینده به دنبال شادی بگردید که برای شما لذت بخش است و به راحتی آن را به دست می آورید.

دیدن النگوی بدل در خواب

دیدن النگوی بدل در خواب به این معنی است که باید به اطراف خود توجه کنید و حواستان را جمع کنید و مراقب خود باشید.

اگر در خواب دیدید که کسی در خواب به شما النگوی بدلی هدیه داد معنی خواب شما این است که کسی شما را گول می زند و معامله ای با شما می کند که ضرر و زیان زیادی می کنید.