تعبیر خواب خیانت

تعبیر خواب خیانت
14 تیر 1403
574 بازدید

دیدن اینکه در خواب همسر، دوست پسر، دوست دختر و یا فردی که برایتان مهم است به شما خیانت می کند باعث می شود که در واقعیت به سراغ آن ها رفته و او را متهم کنید. همچنین دیدن خیانت در خواب نشان می‌ دهد که شما به دلیل اینکه به فردی خیانت کرده اید احساس پلیدی […]

دیدن اینکه در خواب همسر، دوست پسر، دوست دختر و یا فردی که برایتان مهم است به شما خیانت می کند باعث می شود که در واقعیت به سراغ آن ها رفته و او را متهم کنید.

همچنین دیدن خیانت در خواب نشان می‌ دهد که شما به دلیل اینکه به فردی خیانت کرده اید احساس پلیدی می کنید.

دیدن خواب خیانت باعث می شود که شما پریشان و مضطرب شوید و باعث می شود که شما شریگ زندگی خود را بازخواست نمایید.

تعبیر خیانت

تعبیر خواب خیانت

برخی از متخصصان خواب اعتقاد دارند که دیدن خیانت در خواب نشان‌ دهنده‌ ی نگرش شما به غلبه بر موانعی است که در زندگی واقعی با آن‌ مواجه می‌ شوید.

همچنین خیانت نشان می ‌دهد که به فردی که به شما نزدیک است اعتماد ندارید، برای همین احساس خطر می‌ کنید و نمی‌خواهید رابطه ‌ی جدیدی را با دیگران شروع کنید.

تعبیر کتاب سرزمین رویاها در مورد خیانت

اگر در خواب ببینید که شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش می‌ کشد و به شما خیانت می کند، این خواب به این معنی است که عمر شما طولانی خواهد بود.

آنلی بیتون در مورد خیانت می گوید:

اگر مردی در خواب ببینید که دو تا زن دارد، به این معنا است که از موضوعی می ترسد.

اگر در خواب ببینید که شوهرتان شما را ترک می‌ کند، نشانه ی آن است که مدتی بین شما و شوهرتان روابطی تلخ به وجود می آید ولی در آخر این تلخی ها تمام می شود و با هم آشتی خواهید کرد و بین شما صمیمیت ایجاد می شود.

معبرین غربی می گویند:

دیدن خیانت در خواب نشانه ی این است که شما در روابط عاطفی واقعی خود اختلاف و تضاد دارید.

دیدن خیانت در خواب می تواند از احوال بیداری فرد بیننده ی خواب نشئت گرفته باشد.

خیانت می‌تواند خیانت زن به شوهر و گاه خیانت مرد به زن باشد.

زنان ممکن است بسیار در خواب‌های خود ببینند که همسرشان به آن‌ها خیانت کرده و با فرد دیگری یا به قولی همسر دوم در ارتباط است. در مرحله ی اول این خواب‌ها باعث پریشانی و اضظراب افراد می‌ گردد ولی با تعبیری که ابن سیرین و امام صادق (ع) بیان کرده‌ اند می‌تواند تا حدودی از نگرانی زنان بکاهد.

چرا همش خواب خیانت میبینم

ابن سیرین می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است و به او خیانت می کند تعبیرش آن است که خیر و برکتش زیاد می شود و مال و ثروتش فزونی می یابد.

امام صادق (ع):

شخصی پریشان و مضطرب به نزد امام صادق (ع) رسید. امام پرسیدند که به تو چه شده است و چرا اینقدر ناراحت و سراسیمه هستی آن شخص پاسخ داد سحرگاه خواب دیدم که زن دوم گرفته ‌ام و همسرم پس از فهمیدن این موضوع به شدت ناراضی بود و من را نفرین می‌ کرد. امام به آن شخص گفت که خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت می ‌باشد و به زودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.

تعبیر خواب خیانت و ترس از ترک شدن

اگر در خواب ببینید شریک زندگی، همسر یا فرد مورد علاقه‌ ی شما به شما خیانت می‌ کند، نشان دهنده ی این است که از اینکه شما را ترک کنند می ترسید.

اگر خواب خیانت را ببینید، این به این معنی است که شما نگران آینده هستید و نگران هستید که شریک زندگی شما در آینده نیز با شما همراه خواهد بود یا نه. شاید هم منتظر هستید تا به تعهداتش عمل کند.

دیدن خواب خیانت اغلب ناشی از آن است که شریک زندگی قبلی شما، والدینتان یا فردی که برای شما از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار بوده، شما را ترک کرده است.

تعبیر خواب خیانت دال بر عدم عزت نفس

اگر در خواب خود ببینید شریک زندگی تان به شما خیانت می کند، این خواب به این معنی است که در واقعیت خود را فردی بی‌ارزش، ناکارآمد و ناتوان از برآورده کردن انتظارات دیگران تلقی می‌کنید.

خواب خیانت

خواب خیانت اشاره به عدم اعتماد

اگر خیانت و روابط نامشروع را در خواب خود مشاهده کنید، نشان دهنده ی این است که حس اعتماد شما از بین می رود و شک به جان رابطه ی شما می افتد.

خواب خیانت به دلیل خیانت واقعی

در موارد ناد، خواب‌های که در آن خیانت وجود دارد، به این معنی است که ر رابطه ی واقعی شما خیانت وجود دارد ولی از ایما و اشاراتی که ضمیر ناخودآگاه شما درباره ‌ی قابل اعتماد بودن یا عدم تعهد او در رابطه برای شما می ‌فرستد چشم‌ پوشی می‌ کنید یا شاید هم نسبت به بی‌ وفایی‌ یا وفاداری او مشکوک شده‌ اید.

وقتی در خواب به فردی خیانت می ‌کنید:

اگر در خواب ببینید به کسی خیانت می کنید، این خواب بیان‌ کننده ‌ی این است که نگران خواهید بود. مشکلات روزمره شما را در هم شکسته و این مشکلات باعث نگرانی شما می شوند و نمی ‌توانید چیزهای کوچکی پیدا کنید که باعث شادی‌ شما شود. تصمیم‌های خود را دوباره ارزیابی می‌ کنید و فکر می‌ کنید بهترین تلاش ‌خود را نکرده ‌اید.

اگر فرزندی دارید و در خواب می بینید که به کسی خیانت می کنید، این خواب نشان می دهد که شما نگران آینده ی فرزند خود هستید.

وقتی فردی در خواب به شما خیانت می‌ کند:

اگر در خواب ببینید که فردی به شما خیانت می کند، این خواب نشان ‌دهنده‌ ی این است که اوقات خوشی پیش رو دارید.

دیدن خواب این که فردی به شما خیانت می کند، نشان می دهد که شاید شما نیاز دارید تنها باشید و با دقت فکر کنید که آیا رابطه ی ‌شما آینده ‌ی خوبی دارد یا نه.

اگر در خواب ببینید که فردی به شما خیانت می کند، این خواب به این معنی است که برای چیزهایی که در لحظات خوشی برای شما ارزشمند است، مبارزه می‌ کنید و می جنگید.

وقتی در خواب ببینید که هم‌ کار شما به شما خیانت کرده ‌است:

این خواب نشان می ‌دهد که شما به دلیلی احساس گناه می ‌کنید.

دیدن خواب اینکه هم کارتان به شما خیانت می کند، این خواب نشان می دهد که به رفتار خود نسبت به اطرافیان‌ خود توجه کنید شاید چیزی گفته‌ اید که از شما رنجیده‌ اند و آن ها را با رفتارتان رنجانده اید.

خیانت کردن یک شخص مجرد

اگر شخصی مجرد در خواب ببیند که به کسی خیانت می کند، این خواب به معنی آن است که برای داشتن یک سری از دوستداران و عاشقانی آماده می ‌شوید که وقتی صحبت از روابط جنسی یا صمیمی می‌ شود با خود ترکیبی از شادی و ناامیدی به همراه می‌ آورند.