تعبیر خواب خرید هندوانه

تعبیر خواب خرید هندوانه
19 شهریور 1400
23 بازدید

در مورد تعبیر خواب خرید هندوانه باید به این نکته توجه داشت که به طور کلی دیدن هندوانه در خواب را عده ای از تعبیر کنندگان خوب و نیکو و عده ی دیگر نامبارک تعبیر کرده اند. بنابراین تعبیر هندوانه در خواب نیز مانند سایر خواب و رویاها در شرایط و وضعیت های مختلف، تعبیر […]

در مورد تعبیر خواب خرید هندوانه باید به این نکته توجه داشت که به طور کلی دیدن هندوانه در خواب را عده ای از تعبیر کنندگان خوب و نیکو و عده ی دیگر نامبارک تعبیر کرده اند. بنابراین تعبیر هندوانه در خواب نیز مانند سایر خواب و رویاها در شرایط و وضعیت های مختلف، تعبیر متفاوت دارند.

تعبیر دیدن هندوانه در خواب

برخی می گویند دیدن هندوانه شیرین در خواب تعبیر بسیار خوبی دارد و البته برعکس این مورد هم وجود دارد. برخی دیگر از تعبیر کنندگان نیز دیدن هندوانه در خواب را نماد و نشانه ی بیماری می دانند.

تعبیر خواب خرید هندوانه

تعبیر خواب خرید هندوانه

اقسام خواب هندوانه

هندوانه در خواب می تواند به شکل های مختلفی مشاهده شود. دیدن هندوانه، خوردن هندوانه، خریدن یا فروختن هندوانه، کاشتن، پرورش دادن، شکستن هندوانه و… انواع و اقسام خواب دیدن هندوانه را شامل می شوند.

تعبیر خواب خریدن هندوانه

اگر فردی در خواب ببیند که هندوانه می خرد، تعبیر این خواب این است که ثروت و شانس در انتظارش است.

به تعبیر دیگر می توان گفت خریدن هندوانه و انتخاب نوع شیرین آن می تواند نشان دهنده ی شتاب زدگی و گرفتن تصمیماتی عجولانه در زندگی حرفه ای و یا حتی شخصی باشد. البته جزئیات خواب را هم باید در نظر گرفت چرا که در تعبیر خواب موثر است.

تعابیر دیگر دیدن هندوانه در خواب

حال تعابیر هندوانه را از نظر معبران و یا خوابگزاران مطرح جهان شرح می دهیم؛

یوسف نبی (ع):

حضرت یوسف (ع) در این خصوص می گوید: اگر کسی خواب هندوانه دید، تعبیر این خواب نشانه مریضی و بیماری است.

دانیال نبی (ع):

دیدن میوه ی کال و نرسیده در خواب را حضرت دانیال (ع) این گونه تعبیر کرده اند که نشان دهنده ی مال حرام می‌باشد.

آنلی بیتون:

آنلی بیتون تعبیر دیدن خواب هندوانه در خواب را این چنین بیان کرده است که سلامتی شما در خطر است  و زودی یا بیمار خواهید شد و یا اقدامات ناموفقی انجام خواهید داد.

کتاب سرزمین رویاها:

در این کتاب تعبیر دیدن هندوانه در خواب نشان می دهد که در کسب و کار و شغلتان موفقیت های بزرگ و زیادی کسب خواهید کرد.

البته دیدن هندوانه در خواب برای بیماران نشان دهنده ی این است که آن ها بهبود پیدا خواهند کرد و هر چه زودتر سلامتی خود را به دست خواهند آورد.

کارل یونگ:

کارل یونگ ، پروفسور و خوابگزار سوئیسی تعبیر خود را این چنین می گوید:

دیدن هندوانه در خواب نشان دهنده ی احساس عشق، تمایل، شهوت و شور و شوق آتشین است. خواب هندوانه راحتی، خوشی و آرامش را نیز معنا می دهد. زن حامله یا زنی که در آستانه ی عادت ماهانه اش است، معمولا خواب هندوانه می بیند به خاطر تغییرات هورمونی که در بدنش صورت می گیرد.

منوچهر مطیعی:

با توجه به گفته ی منوچهر مطیعی دیدن هندوانه در خواب تعبیر بسیار خوبی دارد. البته لازم به ذکر است که اگر آن هندوانه شیرین، رسیده و قرمز باشد خوردن آن نیز با لذت بیشتری خواهد داشت پس تعبیر آن نیز بهتر خواهد شد.

تعبیر خواب خرید هندوانه

تعبیر خواب خرید هندوانه

تعبیر خواب هندوانه شیرین

هندوانه شیرین (کاملا رسیده) در خواب نشان می دهد که به زودی نتیجه تلاش های شبانه روز خود را خواهید دید و علاوه بر خوش شانسی و خوشبختی، به درآمد بالا نیز خواهید رسید.

تعبیر خواب هندوانه نرسیده

برخلاف تعبیر هندوانه رسیده و شیرین، دیدن هندوانه کال و نارس در خواب می تواند نشانه دهنده ی چیزی خطرناک یا ناخوشایند باشد که انتظار آن را ندارید.

البته آنلی بیتون این چنین معتقد است:

او می گوید که دیدن هندوانه در خواب اگر در حال رشد باشد نشانه این است که نگران مشکلات نباشید چرا که گرفتاری های فعلی تان به زودی حل شده و برطرف می شود.

 

تعبیر خوردن هندوانه در خواب

آنلی بیتون در خصوص خوردن هندوانه هم این چنین می گوید؛

خوردن هندوانه در خواب نشان می دهد که عجولانه دست به کاری خواهید زد که باعث نگرانی و اضطراب شما خواهد شد.

در تعبیر دیگر خوردن هندوانه در خواب را این گونه تعبیر کرده اند که بدانید به زودی مرتکب گناه یا اشتباهی می شوید.

در کتاب سرزمین رویاها هم درباره خوردن هندوانه در خواب این چنین تعبیر شده است که به زودی از کار یا چیزی که به آن امید داشته اید، ناامید می شوید.

تعبیر خواب تخمه هندوانه و کاشت و پرورش آن

دیدن تخمه هندوانه در خواب به شما مژده می دهد که در آینده نزدیک خبرهای خوبی خواهید شنید که خیر و برکت و سود و منفعت به شما خواهید رسید.

البته اگر در خواب پرورش و کاشت هندوانه را ببینید، نشان می دهد که هدیه ای از فرد ناشناسی دریافت خواهید کرد.

تعبیر خواب دیدن مزرعه هندوانه

دیدن مزرعه هندوانه در خواب شانس و اقبال بسیار خوب را نشان می دهد. پس آماده ی سعادت و خوشبختی ناگهانی و غیرمنتظره در آینده نزدیک باشید. البته که لازمه رسیدن به این خوشبختی تلاش شبانه روزی و کمک گرفتن از نیروی ذهنی خود است.

تعبیر خواب دادن هندوانه به بچه ها

اگر فردی در خواب ببیند که به بچه ها هندوانه هدیه می دهد، تعبیر این خواب نشانه سعادت و خوشبختی است.

تعبیر خواب خرید هندوانه

تعبیر خواب خرید هندوانه

تعبیر خواب هندوانه گندیده

دیدن هندوانه گندیده و خراب در خواب به شما هشدار می دهد که مشکلی پیش پای شماست و یا اینکه درگیر بیماری خواهید شد.

تعبیر خواب هندوانه بزرگ دانه دار

تعبیر خواب هندوانه بزرگ با دانه های درشت و زیاد هم نماد شانس و اقبال است. اگر شخص باردار در خواب هندوانه ی دانه درشت دید هم نشان دهنده بچه های دوقلو و یا چندقلو است.

تعبیر خواب خرید هندوانه

تعبیر خواب خرید هندوانه

تعبیر خواب هندوانه زرد رنگ

رنگ زرد در خواب در حالت کلی تعبیر خوبی ندارد.

ابن سیرین در این باره می گوید: تعبیر همۀ چیزهای زرد مثل میوه‌ های زرد رنگ و… درد و بیماری می‌ باشد، طوری که اگر ببینی میوه زرد می‌خوری، تعبیرش بیماری و یا رنج و اندوه است.

تعبیر خواب خرید هندوانه

تعبیر خواب خرید هندوانه

تعبیر خواب برش هندوانه

تعبیر خواب بردین هندوانه این است که نارضایتی و عدم خشنودی در رابطه جنسی شما وجود دارد.

البته در تعبیر دیگری می گویند: اگر می خواهید کار جدیدی راه بیندازید یا اینکه ایده ای را امتحان کنید، بدانید نتایج خوبی بدست خواهید آورد.

تعبیر خواب هندوانه ای در تاکستان

اگر در خواب هندوانه ای را در تاکستان دیده اید، این خواب به شما می گوید که نسبت به روابط خود با دوستان و اطرافیانتان اجتیاط لازم را به کار بگیرید تا از به وجود آمدن مشکلات جدید پیش گیری کنید.

تعبیر خواب افتادن هندوانه

اگر کسی در خواب ببیند که هنداونه ای از دستش می افتد یا از دست شخص دیگری هندوانه بیفتد تعبیر آن این خواهد شد که زنی باردار از نزدیکان دچار سقط جنین خواهد شد. پس بهتر است احتیاط لازم جهت جلوگیری از این خواب انجام شود.

تعبیر خواب خرید هندوانه

تعبیر خواب خرید هندوانه

تعبیر خواب هندوانه برای افراد مختلف

تعبیر خواب هندوانه برای فرد متاهل

اگر فردی متاهل هستید، هندوانه بریدن در خواب نشانه ای از رفتن به سفری طولانی و سخت در آینده‌ای نزدیک است.

تعبیر خواب هندوانه برای بیمار

اگر بیمار هستید و خواب هندوانه بریدن را دیده اید، این خواب نشان دهنده شکست و ناامیدی خواهد بود. این خواب به شما می گوید که برای رسیدن به اهداف خود باید تلاش کنید تا موفق شوید. در مسیر رسیدن به موفقیت همواره مشکلات و درگیری هایی وجود دارد که باید با احتیاط پشت سر گذاشته شود تا به مقصد رسید.