تعبیر اتش در خواب

تعبیر اتش در خواب
11 آبان 1400
16 بازدید

دیدن آتش در خواب می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد؛ در واقع می توان گفت به معنی خطرات احتمالی مانند دعوا، جنگ، بیماری یا مال حرام است. تعبیر آتش در خواب آتش به معنی شور و شوق زندگی، هیجان، عشق، جنسیت، عصبانیت و خشم، خطر، خواست، احساساتی چون آزردگی و سرخوردگی که دل را می‌ […]

دیدن آتش در خواب می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد؛ در واقع می توان گفت به معنی خطرات احتمالی مانند دعوا، جنگ، بیماری یا مال حرام است.

تعبیر آتش در خواب

آتش به معنی شور و شوق زندگی، هیجان، عشق، جنسیت، عصبانیت و خشم، خطر، خواست، احساساتی چون آزردگی و سرخوردگی که دل را می‌ سوزاند، رنج و عذاب، ترس یا وحشت، میل به ویرانگری، فرایند خاصی از رشد و تغییر که به طور ریشه ‌ای وابستگی‌ها و دیدگاه‌ های قدیمی ما را عوض می‌ کند و تغییر می دهد.

آتش در خواب به معنی وضعیت اورژانسی، تحول و تغییری فاجعه بار، فرایند زندگی ما که اغلب به صورت شعله‌ ای که در طی نسل‌ ها می‌ سوزد و تنها خاکستری بر جای می ‌ماند، است.

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش

تعابیر دیگر آتش

آتش‌ می تواند يک‌ نماد ‌خيلی‌ معنوی باشد كه‌ نشان دهنده ی دگرگونی، روشنگری، روشنفكری و روشن‌ بينی است.

معبران مسلمان معنی خواب آتش را خوب نمی دانند.

معبران غربی و شرقی هم خواب آتش را به معنی اعلام هشدار و اخطاری می دانند که از درون به شما منتقل می شود.

آتش‌ در خواب‌ نمادی بسيار پيچيده‌ محسوب‌ می شود كه‌ می ‌تواند معنی مثبت‌ يا منفی داشته‌ باشد. در هنگام‌ تعبير چنين‌ خوابی، لازم‌ است‌ كه ‌تمام‌ جزئيات‌ خواب خود را و واكنش‌ احساسی خود را در هنگام خواب‌ را بررسی نماييد.

تعبیر خواب آتش براساس واکنش های احساسی در هنگام خواب

احساس خوشایند

اگر در خواب ببینید که آتشی قلب شما را تسخیر کرده است و شما احساسی خوشایند یا احساس هیجان را نسبت به آتش تجربه می کنید، تعبیرش آن است که شما از زندگی عاشقانه خود بسیار راضی هستید. درواقع شما احساساتی بسیار قوی نسبت به شریک عاطفی خود دارید و او را آنچنان دوست می دارید که هیچ چیزی باعث نمی شود که خواستار تغییر آن باشید.

 احساس امنیت

اگر در خواب آتشی ببینید و احساس امنیت را تجربه کنید، این خواب نشانه ای خوشایند و خوب است و تعبیر آن است که شما نیز در زندگی واقعی خود این احساس امنیت را تجربه می کنید. شما دوستان بسیار زیادی دارید که در هر لحظه ای در دسترس شما هستند و به شما این احساس را می دهند که همیشه پشت شما هستند. بعلاوه شریک عاطفی شما فردی بسیار قابل اعتماد است و به همین دلیل شما نیز در زندگی عاشقانه خود احساس امنیت و حمایت را تجربه می کنید و شریک عاطفی شما حامی و حمایت کننده ی شما است.

خواب آتش

خواب آتش

احساس درد

اگر در خواب خود آتش را می بینید یکی از رایج ترین احساساتی که در طی این خواب تجربه می کنید، درد است. اگر در خواب ببینید که در آتش می سوزید و احساس درد را تجربه می کنید، تعبیر این خواب این است که در حال حاضر کاملا احساس بدی دارید. زندگی واقعی شما لبریز از مشکلات، ناامیدی ها، خشم، رنج و درد است. بعلاوه این خواب به این معنا است که کسی در زندگی واقعی شما به شما حسادت می کند.

احساس ترس

اگر آتشی را در خواب خود دیدید و از دیدن این خواب احساس ترسی به شما دست داد، این احساس ترس در حین دیدن آتش بسیار متداول است. این خواب به این معنا است که شما از شغل خود رضایت کافی را ندارید. احتمالا کسی در محیط کار به شما حسادت می کند و مشکلات و درگیری های زیادی با همکاران خود دارید. همچنین این خواب می تواند به این معنا باشد که خطری شما را تهدید خواهد کرد.

 احساس دوست داشتن آتش

اگر در خواب ببینید که آتش را دوست دارید، تعبیرش آن است که چالش های زندگی واقعی برای شما خوشایند و دوست داشتنی هستند. همچنین این خواب به این معنا است که شما می خواهید خصوصیت های مردانه تری داشته باشید یا به دنبال همسری هستید که رفتاری مردانه تر داشته باشد.

احساس خنثی

اگر خواب آتش ببینید و هیچ احساسی نسبت به آن نداشته باشید، تعبیرش آن است که شما در زندگی واقعی خود هیچ انگیزه ای ندارید. هیچ چیزی در زندگی واقعی شما وجود ندارد که باعث ایجاد انگیزه در شما شود و شما را به حرکت و تلاش وادار کند و شما را به فردی مفید و سازنده تبدیل کند.

تعبیر خواب آتش از دیدگاه خوبگزاران مطرح جهان

تعبیر آنلی بیتون:

اگر در خواب آتش روشن را ببینید، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

اگر در خواب خود آتش ببینید ولی در آن نسوزید، نشانه ی خوشبختی و سعادت اسـت.

اگر دریانوردان، مسافران کشتی و همین طور افرادی که در خشکی به سر می برند در خواب خود آتش ببینند ولی در آن نسوزند، به معنی موفقیت و خوشبختی همیشگی اسـت.

دیدن آتش در خواب

دیدن آتش در خواب

تعبیر یوسف نبی علیه السلام:

دیدن آتش در خواب به معنی فتنه است.

تعبیر حضرت دانیال در مورد آتش:

دیدن خواب آتش نشانه ی مال حرام است.

اگر در خواب ببینید که از آتش گرمی به شما می رسد، به معنی آن است که کسی پشت سر شما غیبت می کند.

تعبیر امام جعفر صادق (ع):

اگر در خواب دیدید که پاره های آتش را می‌ خورید، این خواب به این معنی است که مال یتیمان را می خورید.

اگر در خواب ببینید که از دهان شما  آتش بیرون می ‌آید، به معنی آن است که سخن دروغ و بهتان می گویید.

اگر در خواب ببینید که از هر جایی آتش های سوزنده می گیرید، معنی خواب شما این است که بین همه میانجی گری می کنید و مشکلات را حل می کنید.

اگر در خواب ببینید که آتش بر مردم می زنید، این خواب به این معنی است که بر دشمنان خود غلبه می کنید و پیروز می شوید.

اگر در خواب ببینید که بین آتش های زیادی گیر افتاده اید، این خواب به معنی این است که به مردم آنجا، ستم می رسد.

اگر در خواب در جایی ناشناخته آتش ببینید، به معنای بی دینی اسـت.

اگر در خواب در محل جنگ آتش ببینید، به معنی بیماری‌های صعب مانند آبله، طاعون، سکته و مرگ ناگهانی و بد است.

اگر کسی در خواب ببیند کـه در کنارش آتشی افروخته و روشن بود کـه زیانی برای او نداشت، به معنای این است کـه بـه او خیر و نیکی می رسد.

اگر در خواب ببیند که هیزم زیادی در آتش می سوزد، نشانه ی آن است که در آن دیار جنگ و فتنه می شود.

اگر در خواب خود ببیند که در آتش ایستاده است، نشانه ی آن است که به شما درد و رنج خواهد رسید.

تعبیر ابراهیم کرمانی:

اگر در خواب ببينید که از زير زمين آتش بیرون می آید و بر آسمان می رود، تعبیرش این است که مردم به تهمت زدن تمایل بسياری دارند. البته در مورد این خواب نظر کرمانی بيشتر تهمت زدن به اوليا و انبيا است که از طريق تهمت زدن با آن ها مبارزه می کنند. به اندازه ی قدرت آن آتش نیز با آن ها دشمنی می کنند.

اگر کسی در خواب در زمین آتشی عظیم ببیند، نشانه ی آن است که در آنجا فتنه و جنگ اتفاق می افتد.

اگر کسی در خواب در زمین آتشی بدون زبانه و کوچک ببیند، به معنی بیماری در آن جا است.

اگر در خواب ببينید که آتش از جایی به جایی بیافتد ولی لطمه ای نزند، فا يده ای نصيب شما می شود. اگر گرفتار فقر هستید، ثروتمند می شوید. اين خواب به معنی خوش طالعی و خوشبختی نیز است.

اگر در خواب ببينید که شعله های آتش به سوی مردم انداختید، تعبيرش اين است که سبب عداوت و فتنه ميان مردم می شوید.

اگر در خواب ببینید کـه خواستید برای منفعت خود آتشی روشن کنید و آن آتش گرما و روشنایی نمی دهد، نشانه ی آن است که از علم خویش برخوردار می شوید. اگر شخصی که دارای مقام است این خواب را ببیند، نشانه ی آن است کـه دولت او فزونی می یابد.

تعبیر لوک اویتنهاو:

دیدن آتش در خواب، به معنی اعلان خطر در مقابل یک دزد اسـت.

خواب شعله های آتش، به معنی آن است که مبلغ زیادی پول به دست شما خواهد رسید.

تعبیر خواب آتش از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها:

اگر در خواب یک آتش با شعله های خوب را ببینید، نشانه ی آن است  که شادی بزرگی در پیش دارید.

اگر در خواب ببینید که یک آتش خاکستر شده، نشانه ی آن است که شانس نخواهید داشت.

دیدن خواب یک آتش بزرگ، نشانه ی تغییرات بسیار جدی در کارها اسـت.

دیدن خواب یک شعله کوچک، نشانه ی خبر های خوب و خوش اسـت.

اگر در خواب آتش مصنوعی را ببینید، به معنی آن است که به زودی بچه دار خواهید شد.

اگر در خواب ببینید که یک نفر به درون آتش می ‌افتد، به معنی بد شانسی است.

اگر در خواب ببینید که شما درون آتش هستید، نشانه ی موفقیت و خوشحالی اسـت.

دیدن آتش روی زمین، به معنی یک تغییر خوب و خوشایند است.

تعبیر دیدن آتش روی زمین، اشاره به ماجراهایی می کند که به موفقیت می رسند.

تعبیر جابر مغربی:

اگر ببینید کـه از خانه همسایه آتش بر می دارید، نشانه ی آن است که مالی حرام بـه شما می رسد.

اگر در خواب ببینید کـه در بیابان آتشی روشن می کنید کـه مردم با نور آن آتش راه را پیدا می کردند، نشانه ی آن است کـه برخی از مردم از علم، دانش و حکمت شما بهره می یابند و از علم شما استفاده می کنند تا راه راست و درست را پیدا کنند.

اگر در خواب ببینید که آن آتش در حال خاموش شدن اسـت، نشانه ی آن است کـه احوال شما متغیر می باشد و از دنیا رحلت می کنید.

اگر خواب بینید کـه آتشی در بیابان روشن کرده اید ولی این روشن کردن در جهت راه درست و راست نیست، نشانه ی آن است که علم شما مردمان را به راه ضلالت و گمراهی می کشاند.

تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر کسی در خواب ببیند که او را در آتش انداختند و با هول و هراس از خواب بیدار شد، نشان دهنده ی آن اسـت که توسط منبع قدرتی به او ستم می شود.

دیدن آتش همراه با دود در خواب

امام جعفر صادق (ع) می گوید:

اگر در خواب آتش را همراه با دود در میدان جنگ ببینید، به معنی آن است که از پادشاه یا بزرگی ترس و وحشت به مردم می رسد.

حضرت دانیال می گوید:

اگر کسی خواب آتش همراه با دود را ببیند نشانه ی آن است که به اندازه ی آن مال حرام، رنج و تیمار به دست می آید و یا جنگ و خصومت به او می رسد.

تعبیر اتش

تعبیر اتش

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی در خواب آتش همراه با دود را ببیند، نشانه ی ترس و بیم در کارها اسـت.

تعبیر خواب آتش بدون دود:

حضرت دانیال (ع) می گوید:

اگر کسی خواب آتش بدون دود ببیند نشانه ی آن است که به پادشاهی نزدیک می شود و کار بسته ی او باز می شود.

از نظر کتاب سرزمین رویاها:

تعبیر خواب یک آتش بدون دود نشانه ی آن است که پول فراوان به دست شما می رسد.

تعبیر خواب باریدن آتش از آسمان

تعبیر اسماعیل بن اشعث:

اگر کسی خواب ببیند که از آسمان مانند باران آتش می بارد، نشانه ی بلا، فتنه و خون ریزی اسـت.

اگر کسی خواب ببیند کـه از آسمان آتش می آید ولی کسی را نمی سوزاند، به معنی ترس از عذاب حق تعالی می باشد و ممکن است از پادشاهی ترسی به بیننده ی خواب برسد.

اگر کسی خواب ببیند که آتشی از آسمان فرود می آید و نبات زمین را می سوزاند، نشانه ی آن است که در آن منطقه مرگ های فاجعه انگیز بسیاری اتفاق می افتد.

اگر در خواب ببینید که از آسمان آتش می آید و فقط چیزهای خوردنی را می سوزاند، مفهوم و معنی این خواب این است که طاعت های شما نزد خدا قبول شده است.

اگر کسی در خواب ببیند که گنبد یا مناره ای در آتشی بزرگ می سوزد، نشانه ی آن است که سلطان آن جا هلاک می گردد و پادشاه یا بزرگ آن منطقه می میرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

اگر در خواب خود ببینید که آتش از آسمان می بارد، به معنی غم واندوه می باشد.