برف در خواب امام صادق

برف در خواب امام صادق
29 مرداد 1400
217 بازدید

شاید تا به حال شنیده باشید که خواب برادر مرگ است. خوابیدن بخاطر تشابهاتی که دارد بسیار به مرگ تشبیه شده است. هنگام خواب روح انسان از بدنش جدا شده و به آسمان می رود پس بدن دچار مرگ موقت می شود. علت خواب دیدن انسان هم همین است. خواب انسان از اهمیت بالایی برخوردار […]

شاید تا به حال شنیده باشید که خواب برادر مرگ است. خوابیدن بخاطر تشابهاتی که دارد بسیار به مرگ تشبیه شده است. هنگام خواب روح انسان از بدنش جدا شده و به آسمان می رود پس بدن دچار مرگ موقت می شود. علت خواب دیدن انسان هم همین است. خواب انسان از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که یک سوم عمر خویش را در خواب سپری می کند. خواب و رویا بسیاری اوقات خبر از آینده نامعلوم می دهند که به این نوع خواب ها رویای صادقه می گویند. در این نوشتار به مسئله دیدن برف در خواب امام صادق خواهیم پرداخت:

خواب در قران کریم

کلمه «حُلم» به معنای خواب در قرآن بارها تکرار شده است و از کلمه «مبشرات» به معنای خواب های خوب یاد می شود. در قرآن کریم سه مورد از خواب های بشر که سرنوشت ساز بودند در سوره یوسف به آن ها اشاره شده است. اگر چه هنوز هم بسیاری از افراد از حقیقت خواب غافلند ولی افراد آگاه و کنجکاوی هم وجود دارند که به دنبال تعبیر خواب های خود هستند.

برف در خواب امام صادق

برف در خواب امام صادق

حقایقی در خصوص خواب که درباره آن ها کمتر دیده و شنیده اید؛

به طور کلی خواب دیدن بر سه گونه است:

  • نوع اول برترین خواب خوابی است که بشارتی از سوی خداوند متعال برای مومن باشد که به آن وحی و الهام نیز می گویند.
  • نوع دوم خواب های آشفته و پریشان است که اغلب بی علت بوده و معنا خاصی نداشته و فاقد اعتبارند.
  • خواب نوع سوم به خواب هایی گفته می شود که از آن ها به عنوان رویای صادقه یاد می شود. اسرار نهانی انسان که به شکل دیگر در خواب خود می بیند.

در ادامه به نمونه های مشهوری از رویای صادقه که در قرآن و روایات هم از آن یاد شده است اشاره می کنیم؛

آورده‌اند که: پیامبر اکرم (ص) در خواب دید، بنی‌امیه مانند بوزینگان از منبر او بالا می‌روند و آن حضرت از این قضیه خیلی ناراحت شدند و فرمودند: «بنی‌امیه شجره ملعونه هستند».

رویای حضرت ابراهیم علیه السلام درباره فرزندش حضرت اسماعیل (ع) نیز یکی از خواب های مهمی است که خداوند به حضرت ابراهیم وحی کرد تا پسرش اسماعیل را قربانی کند.

رویای حضرت یوسف علیه السلام درباره برادرانش از خواب های مشهوری هستند که داستان آنها به طور مفصل در قرآن مجید آمده است.

برف در خواب امام صادق

برف در خواب امام صادق

امام صادق (ع) و تعبیر خواب

امام صادق (ع) ششمین امام شیعیان و فرزند امام محمد باقر (ع) و ام فروه می باشد که در هفده ربیع الاول در شهر مدینه متولد شدند. امام صادق علیه السلام بنیانگذار مذهب شیعه و از دانشمندان روزگار خود بود. از جمله علومی که امام صادق (ع) به آن واقف بودند علم تعبیر خواب است که افراد کمی در دنیا از این علم آگاه هستند.

تعبیر خواب برف

خواب برف از خواب هایی است که افراد زیادی ممکن است مشاهده کنند. تعبیرهای متفاوتی هم از سوی عالمان و معبران مختلف وجود دارد که معنا و مفهوم آن وابسته به شرایطی است که در خواب صورت گرفته است. در ادامه به برخی از این تعبیر ها می پردازیم؛

تعبیر خواب برف از دیدگاه امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق در این باره فرمودند:

ديدن برف به خواب بر شش وجه است؛

  • اول: رزق وروزي
  • دوم: زندگاني
  • سوم: مال بسيار و ارزاني نرخها
  • چهارم: لشگر بسيار
  • پنجم: بيماري
  • ششم: غم و اندوه

اگر در خواب ببینید در فصل تابستان برف جمع می کنید، تعبیرش این است که مال بسیار و حلال جمع می کنید

ولی  اگر در زمستان برف جمع کنید، تعبیرش عیش و خوشی و منفعت بسیار است.

برف در خواب امام صادق

برف در خواب امام صادق

دیدگاه و تعبیر دیگر معبرین در خصوص برف در خواب

حضرت یوسف علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام در این باره فرموده است که: دیدن برف عذاب و فتنه بود. البته احتمالا منظور از برف در اینجا، دیدن بارش برف (سنگین) در خواب است.

هم چنین وی این گونه بیان نموده است تعبیر خواب برف بی موقع، لشگر است. تعبیر خواب برف در هنگام فراخی، رزق و روزی است

آنلی بیتون

آنلی بیتون معتقد است: « دیدن برف در خواب، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.»

او همچنین می‌گوید: « اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می‌روید، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سال‌ها خواستار آن بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد. اگر خواب ببینید برفها آب می شوند ، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می گردد .»

برف در خواب امام صادق

برف در خواب امام صادق

همان طور که دیدید نظرات و دیدگاه ها متفاوت است و یوسف نبی (ع) دیدگاه متفاوتی نسبت به ایشان داشتند.

ابن سیرین

ابن سیرین از عالمان این علم به شمار رفته و از دانشمندان به نام علم تعبیر خواب است.

محمد بن سیرین گوید : « تعبیر خواب برف نشانه غم و اندوه و عذاب است ، مگر این که اندک باشد. »

عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبير کرده‌اند و فقط اين می‌ماند که برف را چگونه و کجا ببينيم. اگر در خواب ببينيد جايی برف می‌بارد که آنجا را نمی‌شناسيد ابن سيرين نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می‌رسد ولی اين خواب گويای بيم از غم و اندوهی است که نمی‌دانيد عامل آن چيست. اما هست و در روزهای آينده نيز با شما همراه خواهد بود. اگر ببيند که در تابستان برف جمع می‌کند بيان کننده يک غنيمت است و غنيمت چيزی است که رايگان و بی‌زحمت به دست شما برسد. اين خواب به بيننده می‌گويد که سودی از جايی نصيب او می‌شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان ديديد که برف پارو می‌کند و برف را دور می‌ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود می‌زدايد. بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگی است.

منوچهر مطیعی

منوچهر مطيعی تهرانی گويد: «برف در خواب غم و اندوه است. روزهايی که برف می‌بارد هوا گرفته، ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده، آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می‌گذرانند. در اين حالت انسان غمگين می‌شود. همين حالت در خواب هست با اين تفاوت که غمگين هست و آنگاه خواب برف می‌بيند زمينه غم در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون می‌خوابد برف در خواب می‌بيند.»

برف در خواب امام صادق

برف در خواب امام صادق

کارل کوستاو یونگ

کارل کوستاو یونگ می گوید: « دیدن برف در خوابتان بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده و سرد و منجمد است. درواقع شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد کرده و ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که برف به این معنی است که شما حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید.

اگر برف در حال آب شدن باشد، بیانگر این است که شما احساساتی که سرکوب کرده اید را تایید کرده و آزاد می کنید. شما بر ترس ها و موانع خود غلبه می کنید. اگر شما در برف رانندگی می کنید، پس به این معنی است که نیاز دارید احتیاط بیشتری در مورد اینکه چگونه به سمت اهدافتان پیش می روید داشته باشید. »

این  پروفسور سوییسی همچنان در ادامه می گوید:« خواب دیدن اینکه شما بارش برف را تماشا می کنید بیانگر شروعی تمیز و چشم اندازی جدید، تازه است به نوعی بیانگر صلح و آرامش معنوی است. »

ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید:« برف به خواب دیدن در منطقه سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در منطقه گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و یا قحطی است. اگر بیند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.»

لیلا برایت

لیلا برایت نیز می‌گوید:« تعبیر خواب دیدن بارش برف به شما میگوید در انتظار اخبار خوش باشید .»