یکشنبه 3 تیر 1403 - 02:13

آرشیو

تعبیر خواب شکستن گوشواره

تعبیر خواب شکستن گوشواره

2 تیر 1403

تعبیر خواب شکستن گوشواره بدین معناست که اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت و شکسته بود ، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، و گوشواره او شکسته بود دلیل که علم قران آموزد و دانا شود. دیدن گوشواره شکسته در خواب […]

تعبیر خواب خیانت شوهر از نظر امام صادق

تعبیر خواب خیانت شوهر از نظر امام صادق

1 تیر 1403

در رویا خیانت اغلب به صورت ترک شدن نشان داده می‌ شود، اما در رویاهایی نیز به صورت صحنه‌ های بی وفایی زوج‌ ها نمایش داده می‌ شود. معنای این رویاها چنین نیست که شخصی که در رویا دیده‌ ایم ما را ترک خواهد کرد، تنها معنای این قبیل خواب ‌ها این است که خود […]

تعبیر خواب خیانت مرد به زن

تعبیر خواب خیانت مرد به زن

31 خرداد 1403

خیانت در خواب اغلب آنقدر محسوس به نظر می ‌رسد که شما در واقعیت به سراغ همسر، دوست‌ پسر، دوست‌ دختر یا هر فردی که برایتان مهم است، رفته و او را متهم می‌ کنید. چنین خواب هایی موجبات پریشانی و اضطراب را فراهم می‌ آورد. به ویژه اگر موجب شود تا شریک زندگیتان را […]

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره

30 خرداد 1403

دیدن گوشواره در خواب تعابیر گوناگونی به همراه دارد. این خواب می تواند نمادی از روابط شما با اطرافیان، ترس ها یا آرزوهایتان باشد. در صورتیکه خواب گوشواره را دیده اید به جنس فلزی که گوشواره از آن ساخته شده است دقت کنید. این موضوع به شما در پیدا کردن تعبیر خواب گوشواره کمک می […]

تعبير خواب پيدا كردن النگو طلا

تعبير خواب پيدا كردن النگو طلا

29 خرداد 1403

خواب النگوی طلا را هر شخصی احتمال دارد در طول زندگی خود تجربه کند. پیدا کردن النگوی طلا هم ممکن است در خواب رخ بدهد و تعابیر منحصر به فرد خود را داشته باشد. تعبیر خواب پیدا کردن النگوی طلا اگر کسی در خواب ببیند که النگوی طلا پیدا کرده است، به معنی این است […]

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

28 خرداد 1403

از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن مار در خواب می‌ توانده ده تفسیر داشته باشد که این ده تفسیر بسته به شرایط خواب است. دیدن مار در خواب نشانه دشمن پنهان است که ممکن است ناشناس باشد و یا آشنایی باشد که دشمنی اش مشهود نیست. دیدن مار می ‌تواند اشاره به زندگانی داشته […]

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

26 خرداد 1403

معبران تعابیر متفاوتی درباره دیدن ماهی در خواب آورده اند. تعابیر دیدن ماهی در خواب تعبیر امام صادق (ع) در مورد دیدن ماهی در خواب، از امام صادق (ع) روایت شده است که ایشان دیدن ماهی در خواب را بر ۶ وجه تعبیر می ‌کردند که عبارتند از: اول : وزیر دوم : لشگر سوم […]