سه‌شنبه 1 اسفند 1402 - 23:06

آرشیو

تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین

تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین

30 بهمن 1402

دیدن النگو در خواب و یا حتی دیدن خواب النگوی شکسته می تواند یکی از دلایل آمدن شما به این سایت و خواندن این مطلب باشد. دیدن النگو و یا النگوی شکسته در خواب تعابیر مختلفی دارد که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم؛ تعبیر خواب النگو شکسته ابن سیرین ابن سیرین می […]

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

تعبیر خواب شکستن النگو امام صادق

28 بهمن 1402

النگوی شکسته شده در خواب تعابیر متفاوتی از معبران و خوابگزاران مختلف به خود گرفته است که در موقعیت های گوناگون جداگانه و متفاوت تفسیر شده اند. اگر در خواب ببینید که النگوی طلای زنتان شکسته است، این خواب به این معنی است که تو در غم واندوه مانده ای و آرزو داری صاحب فرزندی […]

تعبیر خواب النگو طلا برای دختر مجرد

تعبیر خواب النگو طلا برای دختر مجرد

27 بهمن 1402

دیدن النگوی طلا در خواب هر کسی ممکن است رخ دهد و برای هر کسی تعبیر و تفسیر متفاوت از دیگری داشته باشد. تعبیر خواب النگوی طلا برای دختر مجرد اگر دختر مجرد در خواب ببیند که از مرده النگوی طلا می گیرد، خواب خوب و نیکویی است و سبب می شود تا در زندگی […]

تعبیر خواب النگو طلا هدیه گرفتن

تعبیر خواب النگو طلا هدیه گرفتن

26 بهمن 1402

هدیه گرفتن و هدیه دادن همواره جذاب بوده است. هر کسی دوست دارد در طول زندگی خود از هر شخصی هدیه ای دریافت کند. هدیه گرفتن و هدیه دادن حتی در خواب هم جذابیت خود را دارد. در این مقاله قصد داریم به تعبیر خواب گرفتن النگوی طلا بپردازیم؛ تعبیر خواب النگو طلا هدیه گرفتن […]

تعبیر خواب انگشتر طلا سفید

تعبیر خواب انگشتر طلا سفید

25 بهمن 1402

انگشتر در خواب دیدن تعابیر مختلفی دارد که بسته به جزئیات خواب به تعبیر هر یک میپردازیم؛ یوسف نبی علیه السلام می گوید: دیدن حلقه انگشتر فرزند بود. دیدن انگشترمردان را کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود. دیدن انگشتر نقره یا فیروزه مهربانی از خلق. حضرت دانیال می گوید: چون نقش و صفت انگشتر […]

تعبیر خواب النگو طلا برای زن متاهل

تعبیر خواب النگو طلا برای زن متاهل

24 بهمن 1402

النگوی طلا در خواب در شرایط متفاوت تعبیر متفاوتی به دنبال دارد. در این مقاله به تفسیر و تعبیر دیدن خواب النگوی طلا برای زن متاهل می پردازیم؛ تعبیر خواب النگوی طلا برای زن متاهل اگر تازه عروسی در خواب خود النگوی طلایی ببیند، به این معنی است که قبل از عروسی نسبت به ازدواج […]

تعبیر خواب نان دادن به مرده

تعبیر خواب نان دادن به مرده

23 بهمن 1402

تعبیر خواب نان دادن به مرده چیست؟ دیدن نان در خواب انواع و اقسام مختلفی دارد که بسته به شرایط و جزئیات آن به تعبیر دقیق آن می پردازند؛ تعبیر خواب نان دادن و نان گرفتن از مرده اگر در خواب ببینید که به مرده نان می دهید، معنی خوبی ندارد ولی گرفتن نان از […]