مطالعات فنی و اقتصادی

محدود بودن منابع مالی ایجاب می کند تا از منابع موجود به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها در مناسب ترین راه به کار گرفته شوند. در سازمان هایی که به دنبال توسعه سطح خدمات خود می باشند، عدم استفاده صحیح از سرمایه نه تنها سازمان را دچار فرصت های از دست رفته می نماید، بلکه ممکن است آن ها را با زیان های غیرقابل جبران نیز مواجه سازد. به منظور جلوگیری از این گونه زیان ها و استفاده بهینه از سرمایه، لازم است هر طرح توسعه ای قبل از اجرا با کمک ضوابط و معیارهای منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر طرح های سرمایه گذاری پیشاپیش با روش درست مورد مطالعه و سنجش قرار گیرند چه بسا از اجرای آن ها خودداری شده و یا حداقل با پیش بینی های لازم از ناتمام رها شدن آن ها جلوگیری گردد. استفاده از معیارها و تکنیک های مناسب برای ارزشیابی طرح ها از جنبه های مختلف، سازمان ها را در تصمیم گیری صحیح برای بکارگرفتن سرمایه خود یاری می دهد و مانع هدر رفتن سرمایه آن ها می گردد. به صورت کلی، ارزیابی های قبل از سرمایه گذاری در سه دسته گروه بندی می گردند:

الف : بررسی اقتصادی طرح

ب : بررسی فنی طرح

ج : بررسی مالی طرح

یکی از وجوه اصلی که در مراحل امکان سنجی طرح ها مورد ارزیابی قرار می گیرد، ارزیابی مالی طرح و تحلیل هزینه فایده حاصله می باشد. در واقع ارزیابی مالی مشخص می کند که آیا طرح پیشنهاد شده می تواند تامین مالی گردد و آیا این طرح، بازده مالی مورد انتظار را می تواند داشته باشد؟

در دپارتمان مطالعات فنی و اقتصادی شرکت خدمات فروشگاهی ایرسا، با مطالعات و بررسی های میدانی که برای طرحهای مختلف انجام می شود، برآورد هزینه - درآمد صورت پذیرفته و دوره بازگشت برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف مشخص خواهد شد تا کارفرمایان محترم با دید باز و آگاهی از همه جوانب امر، نسبت به عملیاتی ساختن طرح های خود اقدام نمایند.

بطور مثال، چنانچه مرکز خرید یا هایپر مارکت و یا فروشگاهی در دست احداث یا بازسازی باشد این شرکت می تواند با مطالعات تخصصی که انجام می دهد بهترین گزینه را برای کاربری و بهره برداری آتی از آن مکان به کارفرمایان محترم پیشنهاد داده تا بدینوسیله سرمایه گذاری به صورت مطمئن تر و باریسک کمتری صورت پذیرد.

*این مهم، علاوه بر تاثیرات زود بازده، در دراز مدت نیز اثرات خود را نشان داده ، هزینه های نگهداری را با کاهش قابل ملاحظه ای روبرو خواهد نمود .