نوسازی و بازسازی

 

 

 

 

شرکت ایرسا با درک صحیح از  بازار و  شرایط اقتصادی کشور در  ادوار مختلف، در دپارتمان نوسازی و بازسازی و با بهره مندی از تجارب عالی مدیران خود، با اهداف ارائه بهترین  خدمات با نازلترین قیمت و در کوتاهترین زمان، در صدد است سرویسهای ممتازی در اختیار کارفرمایان محترم خود قرار دهد. این خدمات شامل انجام عملیات اجرایی در بخشهای مختلف پروژه ها شامل خدمات ساختمانی، برق و مکانیکی می باشد. یقین داریم خدمات قابل ارائه در این بخش حرفهای زیادی برای گفتن در مقایسه با سایر رقبای موجود خواهد داشت.

اهمیت کاهش زمان در طول دوران بازسازی و نوسازی نیز بر کسی پوشیده نیست؛ در واقع هر چه زمان اجرای عملیات کوتاهتر باشد، امکان بهره برداری زودتر و کاهش دوران بازگشت سرمایه میسرتر خواهد بود که این مطلوب کارفرمایان محترم می باشد. شرکت خدمات فروشگاهی ایرسا با بهره مندی از تجارب مدیران ارشد خود توانسته رتبه بسیار خوبی را در این حوزه کسب نماید؛ به طوریکه میانگین بازسازی کامل فضایی با مساحت 1000 مترمربع در حداکثر، ظرف مدت 45 روز انجام می پذیرد.