سیستم های حفاظتی و هوشمند

 یکی از ملزومات اساسی که در مراحل اولیه و پیش از راه اندازی فروشگاه ها و مراکز خرید باید در اولویت قرار گیرد، طراحی و راه اندازی سیستم های حفاظتی و هوشمند می باشد. تحقیقات نشان داده است که بسیاری از سارقان اجناس انگیزه ای غیر از نیاز مالی داشته و آن را به دلیل هیجان حاصل شده، فشار همسالان و یا سهولت سرقت مرتکب می شوند. همچنین گزارش های حاکی از آن است که 25% از این گروه را کودکان و 75% را بزرگسالان تشکیل می دهند. اگر چه فراوانی افرادی که اقدام به سرقت جنس در مراکز خرید و فروشگاه ها می نمایند، در فرهنگ های مختلف متفاوت می باشد، اما متاسفانه این اقدام، در مراکز خرید و فروشگاه ها در اغلب کشورها عمومیت دارد و این موضوع ضرورت توجه به سیستم های حفاظتی و هوشمند را دوچندان می نماید.

دپارتمان سیستم های حفاظتی و هوشمند شرکت خدماتی فروشگاهی ایرسا با در نظر گرفتن معیار هزینه- اثربخشی، به صورت تخصصی سیستم های حفاطتی و هوشمند مورد نیاز فروشگاه ها و مراکز خرید را پیشنهاد نموده و ضمن فراهم نمودن این تجهیزات، نصب و راه اندازی آن ها، موضوع نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه این تجهیزات را نیز در برنامه خود قرار می دهد.