تدوین استانداردها و دستورالعمل های اجرایی

استانداردسازی فعالیت ها و فرایندهای سازمانی، علاوه بر تثبیت عملکرد در سطح مطلوب، پیش نیاز بهبودهای سازمانی آتی است. استانداردسازی ‌در مجموعه های فروشگاهی و مراکز خرید کمک میکند که نحوه انجام فرایندها و فعالیت­‌ها یکسان سازی شده و و روشی قانونمندی برای انجام کارها در جهت نیل به هدف در سراسر مجموعه تدوین و اجرا گردد.  همچنين هر گونه بهبودی در سازمان، نیز متکی بر وجود استانداردهای قابل اعتماد است. بهره گیری از فرایندهای غیر اصولی نه تنها موجب صرف زمان، هزینه و انرژی اضافی برای فروشگاه و مرکز خرید می گردد بلکه در نهایت موجبات نارضایتی مشتریان از مجموعه را نیز ایجاد می نماید. مطالعات نشان داده كه رضايت مندي مشتريان و وفاداري پرسنل در جايي كه فرآيندها به صورت صحیح استاندارد شده اند به مراتب بالاتر از جايي است كه فرآيندها استاندارد نمی باشند.

هر یک از فروشگاه ها و مراکز خرید بسته به وسعت کاری با فرایندهای مختلفی در سطح کلان و خرد روبرو می باشند. فرایند تامین کالا، برنامه ریزی خرید، انبارداری، برگشت کالا و ... برخی از فرایندهایی می باشند که اغلب فروشگاه ها و مراکز خرید با آن ها درگیر هستند. دپارتمان تدوین استانداردها و دستورالعمل های اجرایی شرکت خدمات فروشگاهی ایرسا با توجه به تجارب متعدد در زمینه مدیریت، راه اندازی و مشاوره مراکز خرید و فروشگاه های متعدد، بر مبنای تحلیل فرایندهای مختلف و مدلسازی بهینه ترین فرایندها و همچنین بر مبنای رویکردی علمی- تجربی، آمادگی خود را جهت تدوین استانداردها و دستورالعمل های اجرایی در تمامی زمینه های فعالیت مراکز خرید و فروشگاه ها اعلام می نماید.