مدیریت منابع انسانی

امروزه سرمایه های انسانی بهره ور برای فروشگاه ها و مراکز خرید به عنوان یک مزیت رقابتی مهم تلقی می گردند. چرا که یکی از اصلی ترین محورهای موفقیت واحدهای تجاری، بهره گیری از کارکنان مستعد و خبره در این زمینه می باشد. در پژوهشی که در این راستا در یکی از فروشگاه های زنجیره ای ایران انجام پذیرفت، نشان داد که برای بیش از 80% مشتریان، تخصص کارکنان فروشگاه و نحوه برخورد آن ها، یکی از سه عامل اصلی در انتخاب فروشگاه از میان سایر فروشگاه ها و مراکز خرید می باشد. بنابراین، نیرو های کارامد، متخصص و وفادار، سرمایه هایی هستند که مراکز خرید و فروشگاه ها را در بسیاری از جنبه ها خودکفا نموده و بهره وری سازمانی را ممکن می سازند.

بنابراین دپارتمان منابع انسانی شرکت خدمات فروشگاهی ایرسا با تجربه ارزشمند خود در زمینه مدیریت مراکز خرید و فروشگاه ها و همچنین با بهره گیری از متخصصین روانشناسی صنعتی و سازمانی، جهت ارائه خدمات جامع در زمینه مدیریت منابع انسانی، تمرکز خود را بر گزینش و استخدام کارکنان و مدیران و همچنین آموزش آنان به صورت تخصصی قرار داده است.

 

الف) گزینش و استخدام کارکنان و مدیران:

به اعتقاد صاحبنظران يکي از علل عمده نرخ پايين بهره وري نيروي انساني در سازمان هاي صنعتي و خدماتي کشور ما عدم استفاده از کارکنان توانا، لايق و شايسته مي باشند؛  اين بدين معنا نیست که سازمان هاي ما فاقد کارکنان توانا و شايسته مي باشند و يا مديران از کارکنان توانا و شايسته استفاده نمي کنند، بلکه بدين معني است که ممکن است يک فرد بسيار توانا و شایسته در پست  و شغلي به کار گمارده شود که هيچ گونه انطباقي با آن شغل ندارد و يا به عبارتي دانش، مهارت، توانایی و دیگر ویژگی های روانشناختی لازم برای عملکرد مطلوب در آن شغل را دارا نیست؛ اين در حالي است که ممکن است در شغلي ديگر بسيار مناسب تر و موفق تر عمل نماید. دپارتمان منابع انسانی شرکت خدمات فروشگاهی ایرسا، با تمرکز بر این مسئله پروفایلی با توجه به معیارهای سه گانه استعداد، شخصیت و انگیزش، برای تمامی مشاغل در بخش های اداری و فروشگاهی ترسیم نموده و از آزمون های مختلف، جهت انطباق متقاضیان استخدام یا تغییر شغل با پروفایل استاندارد موجود بهره می گیرند. همچنین علاوه بر بهره گیری از آزمون ها، از ابزارهای مختلفی همچون مصاحبه نیز در فرایند استخدامی بهره می گیرند. از مزیت های استخدام پرسنل متناسب با مشاغل هدف، اطمینان از آموزش پذیر بودن افراد، هزینه پایین تر آموزش، اطمینان از تعهد به شغل به واسطه انطباق با علائق و انگیزش و در نهایت، تمایل کمتر به ترک خدمت می باشد.

 

ب) آموزش:

نحوه برخورد پرسنل هر مکان تجاری اعم از کوچک یا بزرگ می تواند در ازدیاد یا کاهش مراجعات تأثیر به سزائی داشته باشد. مطالعات و بررسیها نشان داده است که هر مشتری که از فعالیت یک واحد تجاری ابراز رضایت نماید می تواند تنها سه نفر دیگر را ترغیب به مراجعه و خرید از آن واحد تجاری نماید، بالعکس چنانچه یک مشتری، با نا رضایتی از واحد تجاری خارج شود، بعضاً تا 15 نفر را می تواند از مراجعه و خرید از آن مرکز منع نماید. این امر اهمیت نحو ه برخورد پرسنل با مشتریان را دوچندان می نماید.

مدیران مجرب شرکت ایرسا با درک صحیح از این امر واحد آموزش شرکت را به صورت جدی فعال و با همکاری برخی واحدهای دانشگاهی و مدرسان مجرب سعی در آموزش نیروی انسانی متخصص در فروشگاهها در زمینه های خدمات مشتری (مشتری مداری)، چیدمان و طراحی فروشگاه، ارتباطات بازاریابی و پروموشن، امنیت فروشگاه، آموزش پرسنل در بخشهای بارانداز و انبار نموده است. همچنین علاوه بر آموزش های تخصصی مبتنی بر درخواست فروشگاه های زنجیره ای و مراکز خرید،  دپارتمان آموزش شرکت در راستای نهادینه کردن این مهم آموزشهای گسترده ای را برای عموم علاقمندان تدارک دیده که در نهایت با تشکیل آرشیو نیروهای مجرب، امکان بهره مندی واحدهای تجاری از نیروهای آموزش دیده در این شرکت و دارای گواهینامه معتبر از نهادهای دانشگاهی را فراهم نموده است.