خدمات نگهداری و تعمیرات

مقوله خدمات نگهداری و تعمیرات که به اختصار به خدمات "نت" شناخته می شود یکی از مهمترین خدماتی می باشد که نیاز به نگاه تخصصی دارد. متخصصین شرکت خدمات فروشگاهی ایرسا در این دپارتمان، نگرشی مهندسی نسبت به این مهم داشته و اصول تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه(PM) را در دستور کار خود قرار داده اند. PM یک روش قانونمند نگهداری و تعمیرات است که طی آن وضعیت تجهیزات دائما به وسیله بازرسی های فنی، روانکاری های منظم و دوره ای، و اقدامات پیشگیرانه، به منظور کاهش احتمال وقوع خرابی های ناگهانی، تحت نظارت قرار گرفته و بدین وسیله، ضرورت انجام تعمیرات جزیی و یا کلی تعیین می گردد تا از توقفات اضطراری و برنامه ریزی نشده یا هر نوع خرابی دیگر پیشگیری شود. در واقع در این روش، نگهداری از تجهیزات در دوره های زمانی خاص و براساس زمانبندی مشخص صورت می گیرد.

برخی از اهداف این سیستم را می توان موارد زیر برشمرد:

افزایش دوره عمر مفید تجهیزات

ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات

افزایش کارایی کلی تجهیزات

کاهش احتمال تعمیرات اتفاقی تجهیزات

کاهش هزینه های توفقات فرایند کار بر اثر خرابی های تجهیزات

تجهیزات و تاًسیسات فروشگاهی شامل برودت مانند (سردخانه ها، یخچالهای زیر و بالای صفر درجه)، سیستم سرمایش و گرمایش مانند (چیلر، هواسازها، بویلرها، فن کوئلها، اسپیلتها، ......) چک اوتها، صندوقها، تابلوهای برق، آسانسورها، پله برقی ها و ... از جمله موارد مهمی است که وجود نقص در هریک از آنها می تواند در نگاه مثبت مشتریان و همچنین ارائه خدمات مطلوب ایشان تاثیر به سزایی داشته باشد. بنابراین دپارتمان تعمیرات و نگهداری شرکت خدمات فروشگاهی ایرسا، با رویکرد PM، تعمیرات و نگهداری تمامی تجهیزات و تاسیسات فروشگاهی را به صورت پیشگیرانه هدایت می نماید؛ چرا که عدم توجه کارشناسی به این موضوع بطور قطع باعث بالا رفتن هزینه های جاری و بعضاً بروز خسارات مادی و معنوی به واحدی که مشغول فعالیت می باشد، خواهد شد.